Ana Sayfa  |  Yardım  |  Üyeler  |  Giriş  |  Kayıt
 
OTURUYORSAN KALK; AYAKTAYSAN YÜRÜ; YÜRÜYORSAN KOŞ!
Yurt ve dünya sorunlarına soldan bakan dostlar HOŞGELDİNİZ .Foruma etkin katılım yapabilmeniz için KAYIT olmalısınız.
Forum Ana Sayfası  »  Sözde sol-sosyalist forumlar...
 »  SF'de bir tartışma, Legal Marksizm, komünizm vesaire

Yeni Başlık  Cevap Yaz
Toplam 2 Sayfa:   «ilk   <   1   [2] 
Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

melnur
[Gelenek]
Forum Yöneticisi

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 02.08.2013
İleti Sayısı: 6.426
Şehir: İstanbul
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 17.11.2017- 04:56
Alıntı yaparak cevapla  


Bu konuyu tekrardan okudum. Borga üzerinden tekrar tekrar ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Borga'nın iddialarına, durduğu pozisyona burada çok eleştiri yapıldı. Bunların somutlanarak yinelenmesi gerekiyor. Çünkü Borga'nın söyledikleri bir anlamda SF'nin yönetim kadrosunun temel yanlışının ne olduğunu göstermesi bakımından önemli. Ayrıca benim Rusya'daki ''Yasal Marksizm'' konusunda söylemeye çalıştıklarım da bu konuda genel resmi aydınlatmıyor. Yasal Marksizm konusunda da somutluğa ihtiyaç var. Bu yüzden başlığın üstte olmasının yararı var.

Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

melnur
[Gelenek]
Forum Yöneticisi

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 02.08.2013
İleti Sayısı: 6.426
Şehir: İstanbul
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 17.11.2017- 21:11
Alıntı yaparak cevapla  


Günümüz dünyasında, devrimci olmayan komünist olamaz.

Borga bir yığın ilgisiz ve gereksiz cümlelerden sonra böyle söylemiş.   Devrimciliği varolan düzenin radikal-kökten bir şekilde değişime uğratma isteği olarak tanımladığımızda bilimsel sosyalist ideolojiyi savunmak ( bana göre) devrimci olmayı da gerektirir. Peki dünyanın geleceğini barbarlık veya sosyalizm ekseninde gören ancak sınıfsız topluma varış sürecini kapitalizm içindeki reformlara bağlayan bir siyasi anlayış için komünist denmez mi? Bence tartışılması gereken bir konu. Komünist olmayı sadece siyasal iktidarın nasıl alınacağı noktasına kilitleyen bir anlayış bana göre fazlaca indirgemeci bir yaklaşım içindedir. Yine de komünist olmanın radikal bir değişimden geçtiğini söylemek isterim.

Ne var ki, bu konuda iki soru işaretinin de aydınlatılması gerekiyor. Borga bu konularda hep muğlak bir tavır içine giriyor. Komünist olmanın devrimci bir tavırdan geçtiğini ben de savunurum ve hatta, tartışılır bulsam da, komünist olmanın radikal bir değişim isteğinden geçtiğini savunurum ama devrimci olmanın komünizm için yeterli olmadığını da söyleyebilirim. Borga bu konunun üzerinden atlıyor. Marks'ı yadsıyor, Lenin'den yana bir tutum aldığını savunurken, Lenin'le hiç de ilgisi olmayan bir fokocu anlayışı reformizmin karşıtlığı olarak almasını da Leninizme aykırılık olarak görüyorum.

Biraz daha açalım.. Komünist olmak siyasal iktidarın zor yoluyla alınmasını savunmaktır, Leninizme göre. Ancak siyasal iktşdarın zor toluyla alınmasını savunmak demek, nesnel koşulları hiç hesaba katmadan ve dar örgütçü bir anlayışla silahlı bir mücadele içinde olmak demek değildir. Borga bunu savunuyor ve açık olmasa da hem Narodnizm'den yana tavır koyuyor ve hem de ''yasal Marksizm''i bu eksende eleştiriyor, karşı çıkıyor.

Ve kuşkusuz TKP'ye karşı çıkışının nedeni de bu.


Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

melnur
[Gelenek]
Forum Yöneticisi

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 02.08.2013
İleti Sayısı: 6.426
Şehir: İstanbul
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 19.11.2017- 20:23
Alıntı yaparak cevapla  


Borga üfürmesini seven biri. Yasal Marksizm adını Lenin'in koyduğunu söylerken, Lenin'in Yasal Marksizm'i küçümsediğini ve sanki ağırlığını Narodniklerden yana koyduğunu ima ediyor. Doğru değil. Narodniklerle Marksistler arasındaki tartışmada Lenin Narodniklerden değil Marksistlerden yana ağırlığını koymuştur. Çarın devleti-polisi Narodnik şiddetten yaka silkerken Marksist yayınlara bazı şartlarla izin vermişti.   Bu ''izin'' Marksizm'in Rusya'da hem yayılmasına yol açmış ve hem de Narodnik siyasete karşı eleştirel bir tutumu Rusya'da yaygınlaştırmıştı. Lenin de bu cephedeydi. Borga buraları ya bilerek es geçiyor veya bilmeden üfürdükçe üfürüyor. Marksizme Rusya'da o dönem ''Yasal Marksizm'' denmesinin nedeni polisin bazı koşullarla Marksist kitaplarla izin vermesiydi ve Marksizm'e ''yasal'' ekinin gelmesinin nedeni de buydu. Lenin de bu yolla Marksizm'in bir yaygınlık kazanmasına destek veriyordu. Yasallık nedeniyle yazılamayanları da illegal bir yolla toplumsal alana taşıyordu.Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

melnur
[Gelenek]
Forum Yöneticisi

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 02.08.2013
İleti Sayısı: 6.426
Şehir: İstanbul
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 20.11.2017- 07:01
Alıntı yaparak cevapla  


Marksistlerin sınırlı koşullara sahip de olsa bir yasallık kazanması hem Komünist Manifesto'nun ve hem de Kapital'in Rusya'da yayımlanmasını ve Marksizmin geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Pek çok çevirinin ve özellikle Plekhanov ile Struve'nin Narodnizm karşıtı yazıları Narodnik yanlısı gençlerin ve profların Marksizme ilgi duymalarını sağlıyordu. Bu açıdan Marksizm'in Rusya'daki yasallığı hem Narodnik görüşlerin toplumda eleştirilmesine yol açmış ve hem de Marksizmin ne olduğunun tanınabilmesine, anlaşılırlık kazanmasına ve toplumsal alanda bir yer tutmasına yol açmıştı. Adında sadece ''yasal'' sözcüğünün bulunuyor olması hiçbir şekilde ''majestelerinin'' partisi, anlayışı, siyaseti anlamına gelmez. SF bu konuda yıllar boyu üfürdükçe üfürdü... İşte Lenin'de Narodnizme karşı Marksizmin bu yasalllığından faydalanmıştır. Bu gelişmeyi olumlu karşılamıştır. Yasallığa uygun olmayacak düşüncelerini de illegal ve dolaylı yoldan topluma ulaştırabilmesini bilmiştir. Önemli olan legal veya illegal olmak değil, neyi savunduğundur. Borga'nın sık sık sözünü ettiği şekilde ''çekmecede silah bulundurmak'' aman aman bir devrimcilik de değildir. Hayal aleminde yüzüp, idealizm satmanın bir anlamı yok; sola bir getirisi de yok. SAnalda ego tatmin etmekten başka hiçbir işe de yaramaz.

SF ileri gelenlerinin sanalda yaptıkları yıllarca buydu.
Sadece üfürdüler ve egolarını tatmin ettiler.

Kaç sol sempatizanı gencin zihnine zifiri bir karanlık olarak aktıklarını hiç sorgulamadan!


Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

melnur
[Gelenek]
Forum Yöneticisi

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 02.08.2013
İleti Sayısı: 6.426
Şehir: İstanbul
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 21.11.2017- 14:53
Alıntı yaparak cevapla  


Rusya'daki ''Yasal Marksizm'' konusunda söylenmesi gereken elbet sadece bunlar değil. Rusya'da polis Narodnizme karşı bazı kitapların basımına izin verirken, ''terör'' konusunda ve feodalizmin ihtilalle yıkılıp yerine kapitalizmin getirilmesi gerektiğini savunan yazılara izin vermiyordu. Bu konulardaki yorumlar hiçbir şekilde kitaplarda yer alamazdı. Bu durum özellikle Lenin'de de kaygı yaratıyordu. Lenin yasal Marksizm'i olumlu karşılarken giderek reformist bir Marksist algısının ortaya çıkmış olmasından da rahatsızlık duymaya başlamıştı. Bu yüzden hem Narodnizme ve hem de zaman içinde Marksizm'in sağ-reformist yorumlarına karşı teorik bir karşı karşı çıkışı zorunlu görmüştü. Sonrası Marksizmin Rusya'da hem yasal olanakları kullanarak ve hem de illegal bir şekilde Marksizmin ''yasal olmayan'' bölümlerini teksirler haline bastırarak halka ulaştırmak şeklinde sürdü. Lenin'in ''Yasal Marksizm''in bu reformist yorumlarına karşı çıkışının Narodniklerden yana olduğu anlamına kesinlikle gelmemektedir. Borga yazısında hep böyle bir izlenim vermeye çalışmıştır ki, gerçekle hiçbir ilgisi de bulunmamaktadır.


Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

melnur
[Gelenek]
Forum Yöneticisi

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 02.08.2013
İleti Sayısı: 6.426
Şehir: İstanbul
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 24.11.2017- 19:53
Alıntı yaparak cevapla  


Borga arkadaş SF'de üfürmüş:

TKP/Sip Legal Marksist bir örgüttür. Kendileri dahil tersini söyleyen var mı.

Tarihi olarak Legal Marksizmin örgütsel-politik karşılığı sosyal-demokrasidir. Farklı iddiası olan var mı.


Borga sadece bu konuda değil, hemen hemen her konuda üfürme alışkanlığı edinmiş. TKP'nin yasal bir parti olmasıyla Rusya'daki ''Legal Marksizm'' arasında hemen hemen bu anlama gelecek bir benzerlik bulunamaz. Aralarında hiçbir benzerlik yok. Legal Marksizm'in ne olup ne olmadığı konusunda üstte bir yorumda bulunmuştuk. Tekrarlamanın yararı yok. TKP'nin sosyal demokrat bir parti olduğu iddiasının ise tartışılacak bir tarafı yok. Borga SF'de sadece gevezelik yapıyor. Kavramları çoğu zaman içini doldurmadan kullanıyor, çoğu zaman ise çarpıtıyor. Sosyal demokrasiyi kapitalizmin gelişmesiyle işçi sınıfının kendiliğinden bir sınıf bilincine sahip olacağını ve bu süreçte reformlarla burjuva demokrasisinin toplumun bütün katmanlarına yayılacağı, devlet mekanizmasının dahi demokratik bir nitelik kazanacağı ve sonuçta bu koşullarda bilinçlenen proletaryanın kapitalizmi sosyalizme evrilteceği bir süreç olarak alacaksak, TKP'nin bu yoruma benzerlik taşıyan en sıradan bir açıklamasını gösterebilmeliydi ama böyle bir şey yok. Onun için Borga'nın söylediklerine baştan sona üfürme diyoruz. Bu anlamda Borga da bir üfürükçüden başka biri değil.

SF sosyalist ideolojiye çok büyük zararlar verdi. Borga, Ape, Veda ve daha birkaç kişi oralarda hem bilimsel sosyalizm ve hem de kürt ulusalcılığı konusunda sol sempatizanlara kendi yanılgı ve yanlışlarını dayatıp durdular. Sosyalist ideoloji ve özellikle TKP   hep yanlış anlatıldı, yanlış gösterildi, tanıtıldı. Bu konuda Borga başı çekti. Ape saçmaladı, Veda aklınca solcu olabilmenin yolunun kürt ulusalcılığına kuyrukçuluk yapmaktan geçtiğine ilişkin seçme-saçma alıntılarla uğraşıp durdu. SF'de öyle bir algı yaratıldı ki, orada yazabilmek o algıya uygun bir pozisyon almak ve yorumda bulunmaktan geçer hale geldi. Uyanlar tersine bir bilinçle donandıysa uymayanlar ise zamanla oradan uzaklaşıp gittiler. Forum sonunda kürt ulusalcılığının bir sitesi haline geldi ve bu yüzden sürekli olarak bir kapanıyor bir açılıyor.

( Sanırım yine sorun yaşıyorlar, yine kapalı ve umarım açılırlar. Açılırlarsa bundan da bir ders çıkarmaları gerek, yoksa bu şekilde sürdürebilmeleri olanaksız.)__________________

Bu ileti en son melnur tarafından 27.11.2017- 11:00 tarihinde, toplamda 1 kez değiştirilmiştir.

Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

melnur
[Gelenek]
Forum Yöneticisi

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 02.08.2013
İleti Sayısı: 6.426
Şehir: İstanbul
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 27.11.2017- 11:29
Alıntı yaparak cevapla  


Yeri gelmişken bir konunun altını çizmekte yarar var: Türkiye'de sosyalist mücadele işçi sınıfının başını çektiği bir sınıfsal mücadele ile gerçekleşecektir ve bu sürecin öznesi de Türkiye Komünist Partisi ve eninde sonunda birleşeceklerini umduğum Türkiye Komünist Hareketi olacaktır.

(Sadece değinip geçeyim, bu iki örgütlenme arasında siyasi ve ideolojik yönden hiçbir farklılık bulunmamaktadır. Sanırım örgütlenme konusuyla,   ilk ayrışmadan edinilen kötü algılar   bu iki örgütün TKP'de bir araya gelmesini şimdilik engelliyor. Aşılacaktır.)

Evet, bu iki parti Türkiye işçi sınıfının öncüsü ve Türkiye devriminin öznesidir ve ilerde çok daha yoğunluklu bir kitle ve etkiye sahip olacaklardır. Borga'nın üfürdüğü şekliyle bu partilerin bugünkü koşullarda legal olmaları Rusya'daki ''Yasal Marksizm''in savunageldiklerinin birebir tekrarı oldukları anlamına gelmez. Yasal Marksizm Rusya'da polisin Narodnizme karşılık ''desteklediği'' ve ''yol verdiği'' bir süreçti, Marksist yayın ve makalelerin toplum içinde yayılmasına da yol açmıştı. Ne var ki daha sonraki süreçte tam bir reformist akıma dönüşmüş, Lenin de bir yandan Narodniklere karşı mücadele ederken diğer yandan Plekhanov ve Axelrod'un etkin olduğu bu sürece karşı da mücadele etmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken ve öne çıkarılması gereken şey Marksizm'in yasal olduğu için reformist olduğu değil, yasal veya değil, reformist düşünceleri savunduğu için reformist olduklarıdır. Oysa az çok TKP'nin ( ve TKH'nin) bu konuyla benzeşen hiçbir açıklamaları bulunmamaktadır. Bunu anlayabilmek için biraz takipçi olmak yeterli. Ama zaten Borga ve hempalarında amaç karalamaktan başka bir şey değil ki! Amaçları bir konunun anlaşılabilmesine yönelik çözümlemeler, değerlendirmeler yapmak, bu kişilerin alışkanlıklarında hiç yer etmemiş.   SAdece üfürüyorlar, karşı ses gelmeyince de üfürdüklerine inanıyorlar...

Bir konuya daha değinmek gerek. Marks'ın işçi sınıfının kurtuluşunu   yine işçi sınıfının mücadelesine bağlamış olması ve tekrar olacak, bu konu üzerinde de uzun uzadıya düşünmemiş olmaları Borga ve benzerlerini Marksizm'e karşı kılıç çekmelerine yol açıyor. Marksizmin bir reformist düşünceler yığını olduğu sonucuna getiriyor. Lenin'in ise bir ''ihtilalciler örgütü'' olmaksızın işçi sınıfının kendiliğinden bir devrim yapabilmesini ( haklı olarak) olanaklı görmemesi Borga ve hempalarına, birbirinden ayrı ve birbirinin zıddı iki siyaset biçimi, iki ideolojik görüş oldukları yorumunu yaptırıyor. ''Yorum'' demek de doğru değil, bu iki ''ayrı'' siyasal değerlendirme bir yandan Marksizm'in reddine, diğer yandan da Lenin(izm)in yanlış değerlendirilmesine yol açıyor.

Sonrası ise hem Marksizm'in ve hem de Leninizm adına Leninizm'in reddi...
Üfürükçü Borga ve hempalarına bu başlıktaki yorumları ( üfürmeleri)   yaptıran şey de bu...


Yeni Başlık  Cevap Yaz
Toplam 2 Sayfa:   «ilk   <   1   [2] Forum Ana Sayfası  »  Sözde sol-sosyalist forumlar...
 »  SF'de bir tartışma, Legal Marksizm, komünizm vesaire

Forum Ana Sayfası

 Bu konuyu 1 kişi görüntülüyor:  1 Misafir, 0 Üye
 Bu konuyu görüntüleyen üye yok.

Benzer konular
Başlık Yazan Cevap Gösterim Son ileti
Konu Klasör Narodnik ve Legal Marksizm'e karşı mücadele melnur 0 1485 25.09.2013- 16:00
Konu Klasör SF'de marksizm üzerine bir tartışma! melnur 8 1486 21.04.2017- 20:09
Konu Klasör Marksizm-Leninizmin reddi: Post-Marksizm spartakus 0 1352 23.09.2014- 23:10
Konu Klasör MAN adası ve vesaire... melnur 1 514 03.12.2017- 19:35
Konu Klasör AKP'ci olmak, sosyalist kime denir, vesaire... melnur 27 7210 05.07.2017- 18:09

Etiketler   SFde,   bir,   tartışma,   Legal,   Marksizm,   komünizm,   vesaire


Benzer konular
Başlık Yazan Cevap Gösterim Son ileti
Konu Klasör Narodnik ve Legal Marksizm'e karşı mücadele melnur 0 1485 25.09.2013- 16:00
Konu Klasör SF'de marksizm üzerine bir tartışma! melnur 8 1486 21.04.2017- 20:09
Konu Klasör Marksizm-Leninizmin reddi: Post-Marksizm spartakus 0 1352 23.09.2014- 23:10
Konu Klasör MAN adası ve vesaire... melnur 1 514 03.12.2017- 19:35
Konu Klasör AKP'ci olmak, sosyalist kime denir, vesaire... melnur 27 7210 05.07.2017- 18:09

Etiketler   SFde,   bir,   tartışma,   Legal,   Marksizm,   komünizm,   vesaire


Forum Yazılımı:   php Kolay Forum (phpKF)  ©  2007 - 2014   phpKF EkibiForum Mobil RSS