Ana Sayfa  |  Yardım  |  Üyeler  |  Giriş  |  Kayıt
 
OTURUYORSAN KALK; AYAKTAYSAN YÜRÜ; YÜRÜYORSAN KOŞ!
Yurt ve dünya sorunlarına soldan bakan dostlar HOŞGELDİNİZ .Foruma etkin katılım yapabilmeniz için KAYIT olmalısınız.
Forum Ana Sayfası  »  Dinler-İnançlar
 »  Ruhun tanımı: Adem, melek, cin, iblis, şeytan

Yeni Başlık  Cevap Yaz
Ruhun tanımı: Adem, melek, cin, iblis, şeytan           (gösterim sayısı: 2.078)
Yazan Konu içeriği

boşluk

ozkanates
[ozkanates]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 20.08.2015
İleti Sayısı: 112
Şehir: Gizli
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Konu Tarihi: 17.09.2015- 14:10
Alıntı yaparak cevapla  


Bedenin tanımı: Homo sapiens http://www.solpaylasim.com/k5361-kuran-da-bedenin-tanimi-homo-sapiens.html
İnsanın tanımı: Beden + ruh http://www.solpaylasim.com/k5438-kuran-da-insanin-tanimi-beden-ruh.html
Ruhun tanımı: Adem, melek, cin, iblis, şeytan
Tekamülün tanımı
Tanım: Cehennem, cennet, nefs
Cehennemden cennete nefs
Madde alem
Öbür alem
Madde alem + öbür alem
Madde alemden sonra tekamül
Tevhid
Kelime-i Şehadet
Tevhid özet
Kendini bilmekRuhun tanımı: Adem, melek, cin, iblis, şeytan

Allah, ruhu kendi ruhundan, saf iyilik hali/pozitivite olarak yaratır. Bu ilk yaratılışa melek denir. Sonrasında ruh tekamül etmeye başlayınca adı cin olur. Bir bedene bağlanacak kadar tekamül ettiğinde adı Adem olur. Bedenlenerek tekamül edişe insan denir.


"Şüphesiz biz emaneti1 göklere, yere ve dağlara arz ettik2 de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir." Ahzab 72
1- Arapça “emanet”: Bütünlük, kusursuzluk, mükemmellik.
2- Arapça “arz etmek”: En (uzunluğun zıttı). Fiil hali enleştirme; yayma, yaygınlaştırma.
Emaneti arz etme = bütünlüğü/kusursuzluğu/mükemmelliği yayma/yaygınlaştırma = tekamül.

"Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik4 de onlar onu yüklenmek istemediler1, ondan çekindiler2. Onu insan yüklendi3. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir5." Ahzab 72
1- Tekamül bir seçenek, her ruh isteyip istemediğine kendisi karar verir.
2- Tekamülün zorluğundan çekinerek istemeyen ruhlar var (melek).
3- Zorluğunu göze alarak tekamülü kabul eden ruhlar var (adem).
4- Tekamülü kabul eden ruh… gök, yer, dağın olduğu madde alemde…
4- Madde bedene bağlandığında insan olur:   insan =   beden + ruh
5- İnsanın tekamülü, zalim ve cahil halden, yani negativiteden başlar.

“Hani Rabbin, ademoğullarından2, bellerinden zürriyetlerini3 alıp onları kendi nefslerine şahit tutarak sormuştu: "Rabbiniz değil miyim?1" Onlar: "Rabbimizsin, buna tanıklık ederiz." demişlerdi4.” Araf 172
1- Rabbin (eğiten, daha iyiye daha güzele klavuzlayan, tekamül ettirenin) tekamülü ruhlara sorması.
2- Ademoğulları, 3- bedenlenerek, 4- tekamülü kabul edenler.

“Bir zamanlar Rabbin meleklere: "Ben, yeryüzünde bir halife atayacağım7." demişti de onlar şöyle konuşmuşlardı: "Orada bozgunculuk etmekte olan, kan döken birini mi atayacaksın4? Oysaki bizler, seni hamt ile tespih ediyoruz; seni kutsayıp yüceltiyoruz1. Allah şöyle dedi: "Şu bir gerçek ki ben, sizin bilmediklerinizi bilmekteyim5." Bakara 30
“Ve Âdem'e isimlerin tümünü öğretti3. Sonra onları meleklere göstererek şöyle buyurdu: "Hadi, haber verin bana şunların isimlerini, eğer doğru sözlüler iseniz." Bakara 31
“Dediler ki:.. Bize öğretmiş olduğunun dışında bilgimiz yok bizim" Bakara 32
“Allah buyurdu: "Ey Âdem, haber ver onlara onların adlarını." Âdem onlara onların adlarını haber verince, Allah şöyle buyurdu: "… ben, sizin açığa vurduklarınızı da saklayageldiklerinizi de en iyi biçimde bilmekteyim6." Bakara 33

1- “bizler, seni hamt ile tespih ediyoruz; seni kutsayıp yüceltiyoruz.”
Ruh, Allah’ın kendi ruhundan, saf iyilik hali, pozitivite. Bu haldeyken adı melek.

2- “Bize öğretmiş olduğunun dışında bilgimiz yok bizim.”
Melek, tekamülü seçmeyen ruh olduğundan, pozitiviteden başka hal/bilgi edinmez.

3- “Âdem'e isimlerin tümünü öğretti.”
Adem, tekamül eden ruh olduğundan, pozitiviteden başka hal (negativite) ve bilgi edinir.

4- “Orada bozgunculuk etmekte olan, kan döken birini mi atayacaksın?”
Tekamülün başlangıcı, negativite.

5- “Şu bir gerçek ki ben, sizin bilmediklerinizi bilmekteyim.”
Melekler, tekamülün başındaki Adem’in negativite halini bildiler. Bilmedikleri, tekamülden sonra olacağı haldi.

6- “ben, sizin açığa vurduklarınızı da saklayageldiklerinizi de en iyi biçimde bilmekteyim”
Melekler ve Adem’in dışarı vurdukları o anki tekamül halleri. Saklayageldikleri ise içlerindeki aynı ruh.

7- “Ben, yeryüzünde bir halife atayacağım.”
Her kavram, ancak kendi zıddıyla tanımlanır/bilinir. Pozitivitedeki melek, kendi halini deneyimler ama bilemez, çünkü zıddını deneyimlemez/bilmez. Tekamüle negativiteden başlayan insan, pozitivite aşamasına geldiğinde… artık kendi zıddını bildiğinden, kendi halini de bilir. Yeryüzü halifeliği ve meleklerin ona secdesi, tekamül eden ruhun bu üstünlüğü için.

“Meleklerle3 ilim sahipleri2 de adalet ölçüsüne1 sarılarak tanıklık etmişlerdir ki,” Ali İmran 18
Yaratılışta ruh, 1- pozitivitede, 2- ama ilim sahibi değil. 3- Melek, bu halin adı.

“Cinlerden bir grubu, Kuran’ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik... Bitince kendi toplumlarına uyarıcılar olarak döndüler.” Ahkaf 29
Öğrenen = tekamül eden bir topluluk daha var, cin.

“İnsanı pişmiş gibi kuru çamurdan yarattı. Cini de dumansız alevden yarattı.” Rahman 14-15
İnsan madde formunda. Cin, alev/enerji/ruh formunda.

“Hani, biz meleklere "Âdem'e secde edin" demiştik de İblis dışında hepsi secde etmişti. İblis, cinlerdendi1. Kendi Rabbinin emrine ters düştü2.” Kehf 50
1- İblis, hem melek hem cin = melek ve cin aynı varlık = tekamülü seçmeyen ruha melek, seçene cin denir.  
2- Cin, tekamül etmek için negativiteye indiğinden, negatif kararlar verebilir.

“O gün günahlarından ne cin sorguya çekilir ne de insan.” Rahman 39
“Ey cin ve insan topluluğu! Size ayetlerimi anlatan ve şu gününüze ulaşacağınıza dair sizi uyaran içinizden resuller gelmedi mi?” Enam 130
Cin ve insan, tekamül etmek için indiği negativitede günah işler, işlediği günahtan sorgulanır, uyarıcı resuller gelir.
Melek negativiteye inmeyi seçmemiş ruh olduğundan günah işlemez, günahtan sorgulanmaz, uyarıcı resuller gelmez.

“Bunun üzerine şeytan onların ayaklarını kaydırdı da onları içinde bulundukları yerden çıkardı.” Bakara 36
Kuran, Adem’e secde olayına kadar İblis’e İblis diyor. Kulları azdırmayı iş edinmesinden itibarense şeytan.
Şeytan, İblis’in bu aktivitesinin adı (tekamülün negatif evresini İblis, pozitif evresini nebiler yönetir).

“İşte böyle, biz resule insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık.” Enam 112
İblis’e yardım etme aktivitesinin adı da şeytan.


Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

munzur
[....]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 19.12.2013
İleti Sayısı: 1.088
Şehir: Gizli
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 17.09.2015- 14:13
Alıntı yaparak cevapla  


Ruhun tanımı: Adem, melek, cin, iblis, şeytan

Allah, ruhu kendi ruhundan, saf iyilik hali/pozitivite olarak yaratır. Bu ilk yaratılışa melek denir. Sonrasında ruh tekamül etmeye başlayınca adı cin olur. Bir bedene bağlanacak kadar tekamül ettiğinde adı Adem olur. Bedenlenerek tekamül edişe insan denir.


Evrime ne oldu:)
Daha önce başka şeyler söylemiştin, şimdi cinler, melekler demeye başladınız:) Bilimsel kanıtı var mı; fosili bulundu mu?


Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

ozkanates
[ozkanates]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 20.08.2015
İleti Sayısı: 112
Şehir: Gizli
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 18.09.2015- 07:43
Alıntı yaparak cevapla  


 Alıntı Çizelgesi: munzur yazmış

Ruhun tanımı: Adem, melek, cin, iblis, şeytan

Allah, ruhu kendi ruhundan, saf iyilik hali/pozitivite olarak yaratır. Bu ilk yaratılışa melek denir. Sonrasında ruh tekamül etmeye başlayınca adı cin olur. Bir bedene bağlanacak kadar tekamül ettiğinde adı Adem olur. Bedenlenerek tekamül edişe insan denir.


Evrime ne oldu:)
Daha önce başka şeyler söylemiştin, şimdi cinler, melekler demeye başladınız:) Bilimsel kanıtı var mı; fosili bulundu mu?
Munzur kardeşim,
Yazıları okuyarak cevaplarsan daha verimli sohbet imkanımız olur.

İnsan = beden (homo sapiens) + ruh (adem)

Bedeni anlattım, insanı anlattım, şimdi ruh.

Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

munzur
[....]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 19.12.2013
İleti Sayısı: 1.088
Şehir: Gizli
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 18.09.2015- 10:05
Alıntı yaparak cevapla  


 Alıntı Çizelgesi: ozkanates yazmış

 Alıntı Çizelgesi: munzur yazmış

Ruhun tanımı: Adem, melek, cin, iblis, şeytan

Allah, ruhu kendi ruhundan, saf iyilik hali/pozitivite olarak yaratır. Bu ilk yaratılışa melek denir. Sonrasında ruh tekamül etmeye başlayınca adı cin olur. Bir bedene bağlanacak kadar tekamül ettiğinde adı Adem olur. Bedenlenerek tekamül edişe insan denir.


Evrime ne oldu:)
Daha önce başka şeyler söylemiştin, şimdi cinler, melekler demeye başladınız:) Bilimsel kanıtı var mı; fosili bulundu mu?
Munzur kardeşim,
Yazıları okuyarak cevaplarsan daha verimli sohbet imkanımız olur.

İnsan = beden (homo sapiens) + ruh (adem)

Bedeni anlattım, insanı anlattım, şimdi ruh.Aralarında bir bağlantı yok diyorsun! Orada evrim bilimle kuranın örtüştüğünü yazmıştın, bende burada yazdıklarında bir örtüşme olmadığını yazdım! Napcaz, şimdi?

Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

ozkanates
[ozkanates]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 20.08.2015
İleti Sayısı: 112
Şehir: Gizli
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 28.09.2015- 09:46
Alıntı yaparak cevapla  


...


__________________

Bu ileti en son ozkanates tarafından 28.09.2015- 11:06 tarihinde, toplamda 1 kez değiştirilmiştir.

Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

ozkanates
[ozkanates]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 20.08.2015
İleti Sayısı: 112
Şehir: Gizli
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 28.09.2015- 11:02
Alıntı yaparak cevapla  


 Alıntı Çizelgesi: ozkanates yazmış

 Alıntı Çizelgesi: munzur yazmış

 Alıntı Çizelgesi: ozkanates yazmış

 Alıntı Çizelgesi: munzur yazmış

Ruhun tanımı: Adem, melek, cin, iblis, şeytan

Allah, ruhu kendi ruhundan, saf iyilik hali/pozitivite olarak yaratır. Bu ilk yaratılışa melek denir. Sonrasında ruh tekamül etmeye başlayınca adı cin olur. Bir bedene bağlanacak kadar tekamül ettiğinde adı Adem olur. Bedenlenerek tekamül edişe insan denir.


Evrime ne oldu:)
Daha önce başka şeyler söylemiştin, şimdi cinler, melekler demeye başladınız:) Bilimsel kanıtı var mı; fosili bulundu mu?
Munzur kardeşim,
Yazıları okuyarak cevaplarsan daha verimli sohbet imkanımız olur.

İnsan = beden (homo sapiens) + ruh (adem)

Bedeni anlattım, insanı anlattım, şimdi ruh.Aralarında bir bağlantı yok diyorsun! Orada evrim bilimle kuranın örtüştüğünü yazmıştın, bende burada yazdıklarında bir örtüşme olmadığını yazdım! Napcaz, şimdi?Neden bağlantı yok diyeyim, sözüm tam tersi:

Bilim = felsefe = din = ...... = Bir

Hepsinin birbiriyle uyumlu olduğu, çelişmediği.
Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

ozkanates
[ozkanates]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 20.08.2015
İleti Sayısı: 112
Şehir: Gizli
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 28.09.2015- 11:03
Alıntı yaparak cevapla  


....

Yeni Başlık  Cevap YazForum Ana Sayfası  »  Dinler-İnançlar
 »  Ruhun tanımı: Adem, melek, cin, iblis, şeytan

Forum Ana Sayfası

 Bu konuyu 1 kişi görüntülüyor:  1 Misafir, 0 Üye
 Bu konuyu görüntüleyen üye yok.

Benzer konular
Başlık Yazan Cevap Gösterim Son ileti
Konu Klasör Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemi çözüldü! sirius 0 1464 06.11.2015- 21:07
Konu Klasör Şeytan Üçgeni: Türkiye, İsrail ve Irak Kürdistanı denizcan 0 1473 22.12.2015- 17:16
Konu Klasör Kuran'da tekamülün tanımı ozkanates 0 1430 28.09.2015- 14:58
Konu Klasör Kuran'da insanın tanımı: Beden + ruh ozkanates 4 2048 31.08.2015- 14:50
Konu Klasör Tanımı ve kapsamı açısından İŞÇİ SINIFI bedrettin 1 2071 19.03.2014- 18:01

Etiketler   Ruhun,   tanımı:,   Adem,   melek,   cin,   iblis,   şeytan


Benzer konular
Başlık Yazan Cevap Gösterim Son ileti
Konu Klasör Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemi çözüldü! sirius 0 1464 06.11.2015- 21:07
Konu Klasör Şeytan Üçgeni: Türkiye, İsrail ve Irak Kürdistanı denizcan 0 1473 22.12.2015- 17:16
Konu Klasör Kuran'da tekamülün tanımı ozkanates 0 1430 28.09.2015- 14:58
Konu Klasör Kuran'da insanın tanımı: Beden + ruh ozkanates 4 2048 31.08.2015- 14:50
Konu Klasör Tanımı ve kapsamı açısından İŞÇİ SINIFI bedrettin 1 2071 19.03.2014- 18:01

Etiketler   Ruhun,   tanımı:,   Adem,   melek,   cin,   iblis,   şeytan


Forum Yazılımı:   php Kolay Forum (phpKF)  ©  2007 - 2014   phpKF EkibiForum Mobil RSS