Ana Sayfa  |  Yardım  |  Üyeler  |  Giriş  |  Kayıt
 
OTURUYORSAN KALK; AYAKTAYSAN YÜRÜ; YÜRÜYORSAN KOŞ!
Yurt ve dünya sorunlarına soldan bakan dostlar HOŞGELDİNİZ .Foruma etkin katılım yapabilmeniz için KAYIT olmalısınız.
Forum Ana Sayfası  »  Dinler-İnançlar
 »  Kardeşiz

Yeni Başlık  Cevap Yaz
Toplam 4 Sayfa:   «ilk   <   1   [2]   3   4   >   son» 
Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

ozkanates
[ozkanates]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 20.08.2015
İleti Sayısı: 112
Şehir: Gizli
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 06.11.2015- 15:19
Alıntı yaparak cevapla  


 Alıntı Çizelgesi: munzur yazmış

İnsanları sömüreceksiniz, sonra da o paradan sadaka dağıttığınızda bunun adı sosyalizm mi olacak? Sosyalizmi böyle bir şey sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Sosyalizm her şeyden önce insanların sömürülmesinin önüne geçmektir, sömürüden sadaka dağıtmak değil.


Sadaka demedim, infak dedim.
Komünist toplum, ihtiyaçtan fazlasının mülkiyetini almamaktır.
Sosyalizmde bu yasa ve devlet zoru ile olur, İslam'da infak ile. Alıntı Çizelgesi: munzur yazmış

Marks dinlere karşı değildi sözünüz de doğru değil. Marks dinlere karşıdır, karşı olmadıkları dinlerin ve inançların zorla yasaklanmasıdır.


Aynı şeyleri söylüyoruz.
Sadece sen hasımane jargon kullanıyorsun, ben dostane.


:


__________________

Bu ileti en son ozkanates tarafından 06.11.2015- 15:20 tarihinde, toplamda 1 kez değiştirilmiştir.

Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

munzur
[....]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 19.12.2013
İleti Sayısı: 1.088
Şehir: Gizli
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 06.11.2015- 17:40
Alıntı yaparak cevapla  


Bildiğim kadarıyla islam ticareti teşvik eder, yanlış görmez. Sosyalizmde ise ne ticaret ne de üretim yerlerinin kişiye ait olması kabul edilmez.   Aralarında böyle bir fark varken, islamın sosyalizm komünizm olduğunu neye dayanarak savunuyorsun?

Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

ozkanates
[ozkanates]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 20.08.2015
İleti Sayısı: 112
Şehir: Gizli
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 09.11.2015- 15:01
Alıntı yaparak cevapla  


 Alıntı Çizelgesi: munzur yazmış

Bildiğim kadarıyla islam ticareti teşvik eder, yanlış görmez. Sosyalizmde ise ne ticaret ne de üretim yerlerinin kişiye ait olması kabul edilmez.   Aralarında böyle bir fark varken, islamın sosyalizm komünizm olduğunu neye dayanarak savunuyorsun?Yaşamak için ihtiyaç duyduğundan fazlasını infak etmek,
Özel mülkiyetten vazgeçmektir.
Üretim araçlarınn özel mülkiyeti dahil.


Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

ozkanates
[ozkanates]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 20.08.2015
İleti Sayısı: 112
Şehir: Gizli
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 04.12.2015- 17:16
Alıntı yaparak cevapla  


Tek kitap, tek din: Vahiy ayetleri http://www.solpaylasim.com/k5820-kardesiz.html
Tek ümmet http://www.solpaylasim.com/k5870-tek-ummet.html
Ümmetler
Hizip, fırka, mezhep, tarikat
Kafir, iman
- Kafir, Lukman 22-33
- İman, Fussilet 29-34
- Örnek, Kehf 32-44
İmtihan
Evren ayetleri
Gönül ayetleri
Bilginin 4 kaynağı
Ümmetler:

Resul aşamasına gelip öze inen için farklılıklar yüzeyde kalır, insanlar tek ümmet olur.
Önceki aşamalarda ise … tek bir ümmet olan insanlık, farklı ümmetler gibi algılanır:


“Ey resuller!… İşte sizin bu ümmetiniz bir tek ümmettir.” Muminun 51-53
Allah, tek olan ümmete…
“Her ümmete yaptığı işi böyle süslü gösterdik.” Enam 108
Farklı işler ilham ederek…
“Ve onları yeryüzünde ümmetlere böldük.” Araf 168
Onu farklı ümmetlere böler.
“Her ümmetin bir resulü vardır.” Yunus 47
Her ümmet, kendi resulüne…
“Her ümmet kendi kitabına davet edilir.” Casiye 28
Verilen kendi kitabındaki…
“Her ümmet için biz, bir ibadet şekli belirledik; onlar, onu izlerler.” Hac 67
Kendi ibadetini yapar.

“Her ümmet için biz, bir ibadet şekli belirledik; onlar, onu izlerler1. Artık bu iş konusunda seninle çekişmesinler3.” Hac 67
“De ki: "Herkes, kendi varlık yapısına uygun iş görür1. Yolca daha doğru gidenin kim olduğunu Rabbiniz daha iyi bilir2."” Isra 84
1- Her ümmet, Rabbin belirlediği varlık yapısında = işte = yolda = ibadette.
2- Hangi işin = yolun = ibadetin daha doğru olduğunu ancak Rabb bilir.
3- Bu konuda çekişmek… bilinmeyen üzerine Rabb ile çekişmek.

“Eğer Rabbin dileseydi insanları elbette ki bir tek ümmet yapardı1. Ama birbirleriyle çekişmeye devam edeceklerdir3.” Hud 118
“Ey inananlar! Bir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin3. Olabilir ki, alay ettikleri topluluk kendilerinden hayırlıdır2… birbinize lakaplar yakıştırmayın3.” Hucurat 11
1- Farklı ümmetler = işler = yollar = ibadetler Rabbin dilemesi.
2- Hangi ümmetin daha hayırlı olduğunu ancak Rabb bildiği halde,
3- Ümmetler birbiriyle çekişir alay ederler, birbirini hor görüp yargılarlar.

“Ve onları yeryüzünde birçok ümmetlere böldük1. İçlerinde barışsever iyiler vardı2 ama böyle olmayan aşağılıklar da vardı3. Belki dönerler ümidiyle onları güzeliklerle de kötülüklerle de imtihana çektik.” Araf 168
1- Her ümmetin Rabbin bir dilemesi, 2- olduğunu bilenler, 3- bilmeyenler.

“Herkesin bir yönü vardır, ona döner1. O halde hayırlarda yarışın2.” Bakara 148
“Sizden her biri için bir yol/şerîat ve bir yöntem belirledik. Allah dileseydi sizi elbette bir tek ümmet yapardı1. Ama size vermiş olduklarıyla sizi imtihana çeksin diye öyle yapmamıştır. O halde hayırlarda yarışın2.” Maide 48
1- Her ümmetin Rabbin bir dilemesi, 2- olduğunu bilenlerin ölçeği: Hayırda yarışmak.

“Yahudiler “Hıristiyanlar bir şey üzerine değil” dedi. Hıristiyanlar “Yahudiler bir şey üzerine değil” dedi. Ve Kitap’ı da okuyorlar. Bilmeyenler onların dediği gibi dedi.” Bakara 113
Bilmeyenler.

“Havarilere, bana ve resulüme iman etmelerini vahyettiğim zaman, “biz iman ettik, bizim müslümanlar/Allah’a teslim olanlar olduğumuza şahid ol” dediler.” Maide 111
Bilenler.
__________________

Bu ileti en son ozkanates tarafından 15.03.2016- 18:25 tarihinde, toplamda 8 kez değiştirilmiştir.

Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

ozkanates
[ozkanates]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 20.08.2015
İleti Sayısı: 112
Şehir: Gizli
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 13.01.2016- 14:36
Alıntı yaparak cevapla  


Tek kitap, tek din: Vahiy ayetleri http://www.solpaylasim.com/k5820-kardesiz.html
Tek ümmet http://www.solpaylasim.com/k5870-tek-ummet.html
Ümmetler http://www.solpaylasim.com/k5820ks8-kardesiz.html#c19344
Hizip, fırka, mezhep, tarikat
Kafir, iman
- Kafir, Lukman 22-33
- İman, Fussilet 29-34
- Örnek, Kehf 32-44
İmtihan
Evren ayetleri
Gönül ayetleri
Bilginin 4 kaynağı
Hizip, fırka, mezhep, tarikat:

Her ümmetin Rabbin bir dilemesi olduğunu bilmeyenler, başka ümmetlerle çekişip alay etmekle, başka ümmetleri hor görüp yargılamakla yetinmez…

“Hep birlikte Allah'ın ipine yapışın, fırkalara bölünüp parçalanmayın;” Ali İmran 103
“Dinlerini parça parça edip fırkalara, hiziplere bölünenler var ya, senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur.” Enam 159
“Kendilerine açık-seçik kanıtlar geldikten sonra, çekişmeye girip fırkalar halinde parçalananlar gibi olmayın.” Ali İmran 105
Kendi ümmetlerini de fırka / hizip / mezhep / tarikatlara böler, parça parça ederler.

“Onlardan ki, dinlerini parçalayıp hizipler/fırkalar1 haline geldiler. Her hizip kendi elindekiyle sevinip övünür2.” Rum 32
"Fakat onlar işlerini aralarında parçalayıp çeşitli zübürlere/kutsallaştırılmış hizip kitaplarına1 ayırdılar. Her hizip, yalnız kendi yanındakiyle sevinip övünmektedir2.” Muminun 53
1- Bu kişiler, 2- kendini doğru başkalarını yanlış bilenler.

“De ki: "O size, üstünüzden yahut ayaklarınızın altından bir azap göndermeye yahut sizi fırka fırka birbirinize düşürerek/fırkalara bölüp içinden çıkılmaz durumlara düşürerek/fırkaları elbise gibi size giydirerek kiminizin şiddetini kiminize tattırmaya Kaadir'dir." Bak nasıl sıralıyoruz ayetleri, iyice kavrayabilsinler diye.” Enam 65
Kendini doğru başkalarını yanlış bilenin hali.

“Hep birlikte Allah'ın ipine yapışın, fırkalara bölünüp parçalanmayın; Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Birbirinizin düşmanı idiniz, Allah kalplerinizi uzlaştırıp kaynaştırdı da O'nun nimeti sayesinde kardeşler haline geldiniz. Ateşten bir çukurun kenarında idiniz; sizi oradan kurtardı. Allah size ayetlerini bu şekilde açıklıyor ki, doğruya ve güzele yol bulasınız.” Ali İmran 103
Birbirini kardeş bilenlerin hali.
__________________

Bu ileti en son ozkanates tarafından 15.03.2016- 18:26 tarihinde, toplamda 2 kez değiştirilmiştir.

Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

hakkı
[vatanız]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 08.08.2014
İleti Sayısı: 1.232
Şehir: İzmir
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 14.01.2016- 13:32
Alıntı yaparak cevapla  


Evet tek tanrılı dinlere göre hepimiz Ademden geldik Tevrat ta   biraz farklı da olsa hepimiz kardeşiz. Çünkü Tevratta Adem (ADAM) yaratılanların seçilmişidir.

Bu kardeşlik Habille Kabile kadar böyle ama Habille Kabille bozuluyor bunu bozanda Tanrı Habil,in (çiftçi) hediyesini tanrı kabul ediyor Kabilinkini (çoban) kabul etmiyor .Kabilde rakibi olan kardeşi Habil,i öldürüyor.

Kardeşlik bozuluyor hem de tanrı bozuyor. İşte insanlar birbirlerine düşman oluyor bunu da tanrı sağlıyor.
İlk meslek ayrımını tanrı yapıyor ilk düşmanlığı yine tanrı yaratıyor.

Bu yaradılış teorisi Tevrat.


Birde evrim teorisi, Bilim var mal birikimi, sömürü, köle,köle sahibi.
İnsanlar nasıl ve hangi şartlarda kardeş olur Yaradılış teorisine göre tanrıyı red ettiğinde. Evrim teorisi ve Bilim e göre köle ve köle sahipliğinin kalktığında Mal birikimi ve emek hırsızlığının yok olduğunda.

İnsanlar kardeş değildir öyle olmak zorunda da değildir İnsanlar insan olduklarını fark etsin yeter ihtiyaçları o kadar abartılacak kadar fazla olmadığı bilincine varsın yeter. Ölümleri kendi doğallığında bıraksın yeter. Birbirlerini dinlesin anlasın yeter.__________________

Bu ileti en son hakkı tarafından 14.01.2016- 13:37 tarihinde, toplamda 1 kez değiştirilmiştir.

Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

ozkanates
[ozkanates]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 20.08.2015
İleti Sayısı: 112
Şehir: Gizli
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 14.01.2016- 13:49
Alıntı yaparak cevapla  


Habil ile Kabil hep yan yana olacaklar,
Kişi ancak tarafını seçmeye muktedir.

Habil'e düşen çağrısını yapmak,
Kabil'e düşen kabilliğini yapmak.


Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

hakkı
[vatanız]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 08.08.2014
İleti Sayısı: 1.232
Şehir: İzmir
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 14.01.2016- 14:09
Alıntı yaparak cevapla  


 Alıntı Çizelgesi: ozkanates yazmış

Habil ile Kabil hep yan yana olacaklar,
Kişi ancak tarafını seçmeye muktedir.

Habil'e düşen çağrısını yapmak,
Kabil'e düşen kabilliğini yapmak.
Hangi ortak noktada hangi çıkar çelişkileri kalktığında ve kimlerden mükafaat ceza beklemediğinde bir arada olacak.
Habile düşen yaşamak Kabile düşen öldürmemek peki hakeme düşen nedir.

İşte mülk edinme sevdası oldukça devletler (egemen üst akıl) var oldukça Habiller Kabiller olacak ve birbirine düşman olacaklar.


Yeni Başlık  Cevap Yaz
Toplam 4 Sayfa:   «ilk   <   1   [2]   3   4   >   son» Forum Ana Sayfası  »  Dinler-İnançlar
 »  Kardeşiz

Forum Ana Sayfası

 Bu konuyu 1 kişi görüntülüyor:  1 Misafir, 0 Üye
 Bu konuyu görüntüleyen üye yok.

Benzer konular
Başlık Yazan Cevap Gösterim Son ileti
Benzer konu yok

Etiketler   Kardeşiz


Benzer konular
Başlık Yazan Cevap Gösterim Son ileti
Benzer konu yok

Etiketler   Kardeşiz


Forum Yazılımı:   php Kolay Forum (phpKF)  ©  2007 - 2014   phpKF EkibiForum Mobil RSS