Ana Sayfa  |  Yardım  |  Üyeler  |  Giriş  |  Kayıt
 
OTURUYORSAN KALK; AYAKTAYSAN YÜRÜ; YÜRÜYORSAN KOŞ!
Yurt ve dünya sorunlarına soldan bakan dostlar HOŞGELDİNİZ .Foruma etkin katılım yapabilmeniz için KAYIT olmalısınız.
Forum Ana Sayfası  »  Marksizm ve sosyalizm üzerine teorik açıklama ve tartışmalar
 »  Bilimsel ve ütopik sosyalizm

Yeni Başlık  Cevap Yaz
Bilimsel ve ütopik sosyalizm           (gösterim sayısı: 1.637)
Yazan Konu içeriği

boşluk

bedrettin
[.....]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 30.08.2013
İleti Sayısı: 923
Şehir: Trabzon
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Konu Tarihi: 27.01.2016- 12:02
Alıntı yaparak cevapla  


Sosyalizmin bilimselliği kendisinden önce ortaya atılan ve ütopik olduğu için gerçekçiliği bulunmayan sosyalizm düşüncesinin sağlam temellere oturtrması ve bilimsellik kazandırmasıdır. İnsanlığın öteden beri adalete, özgürlüğe ve eşitliğe duyduğu özlem Marks'ın sistemi ile bilimsellik kazanmıştır. Bilimsel sosyalizmin vurgusu işçi sınıfının tarihsel bir görevi olduğu ve geleceğin toplumunun yaratıcısı olduğunu ortaya koymasıdır. Sosyalizm bu yüzden tarihsel olarak karşı karşıya gelen burjuvazi ile proleteryanın   mücadelesinin sonucunda ortaya çıkacaktır. Proleteryanın verdiği sınıf mücadelesinin diğer sınıf mücadelelerinden farkı, toplumun tümünü kurtarmadan kendi kurtuluşunu sağlamayacak olmasıdır.

Devrim konusunda marksizmin proleteryayı önder güç olarak görmesinin nedeni kapitalist sömürüyle doğrudan muhatap olması, örgütlü olması, sınıf özelliği nedeniyle kurtuluşunun diğer sınıfların da kurtuluşu anlamına geleceğindendir. Bunu da ortaya koyan Marks'tır. Proleterya bu yüzden bilimsel sosyalizmi savunanlar için önemlidir. Gelecek proleteryanın mücadelesine bağlıdır. Proleterya kurtuluş için   ayağa kalkmadıkça bilimsel sosyalizmin öngördüğü sosyalizme de ulaşılamayacaktır. Proleteryanın ayağa kalkması ise sadece fiziki anlamda değil, düşünsel anlamda da geçerli olmalıdır. İşçi sınıfının ideoloji bu yüzden sosyalistler ve komünistler için tek yol göstericidir. Bilimsel sosyalizmin sosyalistler ve komünistler için de önemi burada yatmaktadır.__________________

Bu ileti en son melnur tarafından 19.02.2018- 11:14 tarihinde, toplamda 2 kez değiştirilmiştir.

Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

bedrettin
[.....]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 30.08.2013
İleti Sayısı: 923
Şehir: Trabzon
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 27.01.2016- 20:28
Alıntı yaparak cevapla  


Bilimsel sosyalizmi inkar ederek komünizmi savunmak bir illüzyondur ve ütopiktir. Marks öncesine dönüştür. Marks'ı yok saymaktır. Bilimsel sosyalizmi inkar Marks ve Marksizmi inkardır, ya da Marks ve marksizmi inkar komünizmi inkardır. Komünizmin ne olduğunu ve ona nasıl varılacağını ortaya koyan bilimsel bir sistem dururken, onun reddiyesinin komünizmi reddetmekten başka ne anlamı olabilir? Bunun gerekçesi ne olabilir? Sovyetlerin yıkılmış olması siyasal ve toplumsal devrimi, özel mülkiyetin kaldırılmasını, planlı ekonomiye geçişi ve proleter diktatörlüğü yanlışlamaz. Sovyetlerin yıkılışı ile bu tezlerin inkarına varılacaksa bu inkar komünizmin inkarından başka bir sonuç vermez.

Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

yura
[....]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 08.02.2014
İleti Sayısı: 824
Şehir: Bolu
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 29.01.2016- 13:30
Alıntı yaparak cevapla  


 Alıntı Çizelgesi: bedrettin yazmış

Bilimsel sosyalizmi inkar ederek komünizmi savunmak bir illüzyondur ve ütopiktir. Marks öncesine dönüştür. Marks'ı yok saymaktır. Bilimsel sosyalizmi inkar Marks ve Marksizmi inkardır, ya da Marks ve marksizmi inkar komünizmi inkardır. Komünizmin ne olduğunu ve ona nasıl varılacağını ortaya koyan bilimsel bir sistem dururken, onun reddiyesinin komünizmi reddetmekten başka ne anlamı olabilir? Bunun gerekçesi ne olabilir? Sovyetlerin yıkılmış olması siyasal ve toplumsal devrimi, özel mülkiyetin kaldırılmasını, planlı ekonomiye geçişi ve proleter diktatörlüğü yanlışlamaz. Sovyetlerin yıkılışı ile bu tezlerin inkarına varılacaksa bu inkar komünizmin inkarından başka bir sonuç vermez.bilimsel sosyalizmi reddederek komünist olunmaz. bunu savunanlar sovyetler birliğinin çöküşü nedeniyle bilimsel sosyalizmin çöktüğü inancıdır. sovyetler birliğinin çöküşü yanlış olduğu için çöktü düşüncesine yol açtı. bu düşüncede olanlar eskiden marksisttim, bilimsel sosyalizme inanıyordum, şimdi liberal demokrasiye inanıyorum diyorlar. eskiyi mahkum ediyorlar. bunların dışında eskiyi mahkum ederek komünist olduğunu söyleyenlerde var, onlar liberal demokrat olduklarını söylemiyorlar, komünist olduklarını söylüyorlar ama liberal demokratların söylediklerini savunuyorlar. aralarında hiç fark yok. komünistim demeleri komünist olduklarını göstermez.

Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

bedrettin
[.....]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 30.08.2013
İleti Sayısı: 923
Şehir: Trabzon
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 12.03.2016- 12:46
Alıntı yaparak cevapla  


 Alıntı Çizelgesi: yura yazmış

 Alıntı Çizelgesi: bedrettin yazmış

Bilimsel sosyalizmi inkar ederek komünizmi savunmak bir illüzyondur ve ütopiktir. Marks öncesine dönüştür. Marks'ı yok saymaktır. Bilimsel sosyalizmi inkar Marks ve Marksizmi inkardır, ya da Marks ve marksizmi inkar komünizmi inkardır. Komünizmin ne olduğunu ve ona nasıl varılacağını ortaya koyan bilimsel bir sistem dururken, onun reddiyesinin komünizmi reddetmekten başka ne anlamı olabilir? Bunun gerekçesi ne olabilir? Sovyetlerin yıkılmış olması siyasal ve toplumsal devrimi, özel mülkiyetin kaldırılmasını, planlı ekonomiye geçişi ve proleter diktatörlüğü yanlışlamaz. Sovyetlerin yıkılışı ile bu tezlerin inkarına varılacaksa bu inkar komünizmin inkarından başka bir sonuç vermez.bilimsel sosyalizmi reddederek komünist olunmaz. bunu savunanlar sovyetler birliğinin çöküşü nedeniyle bilimsel sosyalizmin çöktüğü inancıdır. sovyetler birliğinin çöküşü yanlış olduğu için çöktü düşüncesine yol açtı. bu düşüncede olanlar eskiden marksisttim, bilimsel sosyalizme inanıyordum, şimdi liberal demokrasiye inanıyorum diyorlar. eskiyi mahkum ediyorlar. bunların dışında eskiyi mahkum ederek komünist olduğunu söyleyenlerde var, onlar liberal demokrat olduklarını söylemiyorlar, komünist olduklarını söylüyorlar ama liberal demokratların söylediklerini savunuyorlar. aralarında hiç fark yok. komünistim demeleri komünist olduklarını göstermez.Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Komünist olduklarını iddia edenlerin işi komünist ideolojiyi savunmak ve o yolda mücadele etmektir. Sovyetlerin çöküşüyle birlikte bu konuda geriye düşülme yaşanıyor. Komünist olduklarını söyleyenler, komünist mücadele içinde değiller, sınıf mücadelesini terketmişlerdir. Bunların bir tanesi liberalizme yanaşmışlardır, onların içinde de sosyalist olduklarını söyleyenler var. Diğeri de kendilerini sosyalist ya da komünist olarak gösterip kürt hareketine yanaşanlardır. Bu kesim komünizmi terkettiklerini kabul etmiyorlar ve UKTH'nı savunmak adına kürt hareketine yaklaştıklarını söylüyorlar. Komünist olmak UKTH'yi mi öne almaktır, yoksa sınıf mücadelesini mi?Kaldı ki, UKTH'yi destek vermenin yolu emperyalizme karşı mücadeleden geçer. Kürt hareketinin bölgedeki mücadelesi emperyalizm karşıtlığı değil, emperyalist planların içinde yer almaktır. Sınıf mücadelesini savunması gereken komünistlerin emperyalist planlar içinde yer alan bir harekete destek vermesi emperyalizme destek vermek değil midir? Basit bir mantıkla bile bu gerçeği görebiliriz.

Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

melnur
[Gelenek]
Forum Yöneticisi

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 02.08.2013
İleti Sayısı: 6.444
Şehir: İstanbul
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 19.02.2018- 20:04
Alıntı yaparak cevapla  


Marks sosyalizm ve komünizmi aynı anlamda kullanmıştır. Kendilerinden önce sosyalizm kavramı kullanıştaydı ve kapitalizm karşıtlığı konusunda söylenen hemen her şey de sosyalizm olarak adlandırılıyordu. Marks ve Engels bu yüzden sosyalizm yerine komünizmi tercih ettiler ve fakat aynı anlama gelmek üzere sosyalizm kavramını da kullandılar.

Somut bir gerçek; Marks öncesi kapitalizm karşıtlığı her ne kadar sosyalizm olarak adlandırılmış olsa da, Marks'ın öğretisiyle birlikte bu düşüncelerin tamamı ütopik sosyalizm olarak tanımlanır. Rousseaue'dan Babeuf'a, Saint-Simon'dan Fourier'e ve Owen'a kadar pek çok düşünürün savundukları hep bu kapsamdadır. Bu isimlere eklenecek daha pek çok düşünürün savunageldikleri birbirlerinden farklı çözümlerdi. Bence en ilginci de Proudhon'un savunduklarıydı. Proudhon bilindiği gibi ''mülkiyet hırsızlıktır'' diyen bir anarşistti. Bana göre ilginç olan yanı da hem mülkiyetin hırsızlık olduğunu söylemesi ve hem de mülkiyetin kalkmasına itiraz etmesiydi. Proudhon'a göre mülkiyet kalkmamalı; ama burjuvazinin karlarına bir sınır getirilmeli ve mülkiyetin sınırsızlığına engel olunmalıydı. Proudhon mülkiyetin sınırsızlığına karşı çıkarken aynı zamanda mülkiyetin eşitlik ve özgürlüğün gereği olduğunu da söylüyordu.

Marks ve Engels Proudhon'da örneğini gördüğümüz şekilde birbirinden çok farklı kapitalizm karşıtlığına yönelik düşüncelerden kuşkusuz etkilenmiş ve sonuçta çok farklı bir eleştirel-çözümlemelerle sosyalizmi bilimsel bir temele oturtmuştur. Bu bilimsellik Marks'ın kapitalizm çözümlemelerinde ve dahası,   toplumsal hayatın tarihsel süreç boyunca nasıl değiştiğine ilişkin ortaya çıkardığı tezlerindeydi. Dolayısıyla hem kapitalizm çözümlemeleri ve hem de tarihin nasıl değişip dönüştüğü konusundaki tezleri sosyalizmin bilimsel altyapısını oluşturur.

( Ütopik sosyalizm ile bilimsel sosyalizm konusunda sanırım söylenecek daha pek çok şey var.   Öncelikle içselleştirilmesi gereken, sosyalizmin bilimselliği söyleminden sosyalist siyasetin bilimsel olduğunun anlaşılmamasıdır. İkisi arasında epey fark var.)


Yeni Başlık  Cevap YazForum Ana Sayfası  »  Marksizm ve sosyalizm üzerine teorik açıklama ve tartışmalar
 »  Bilimsel ve ütopik sosyalizm

Forum Ana Sayfası

 Bu konuyu 1 kişi görüntülüyor:  1 Misafir, 0 Üye
 Bu konuyu görüntüleyen üye yok.

Benzer konular
Başlık Yazan Cevap Gösterim Son ileti
Konu Klasör Ütopik ve Bilimsel Sosyalizm* spartakus 5 2229 24.09.2015- 20:45
Konu Klasör Marksizm, bilimsel ve ütopik sosyalizm denizcan 47 10864 01.02.2016- 19:13
Konu Klasör Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm melnur 19 7967 29.08.2013- 23:25
Konu Klasör SF'de ''bilimsel sosyalizm bilimi üzerine'' melnur 6 2192 01.07.2015- 16:55
Konu Klasör Sn.Veda'nın ''bilimsel sosyalizm'' anlayışı... melnur 33 6996 04.08.2017- 20:54

Etiketler   Bilimsel,   ütopik,   sosyalizm


Benzer konular
Başlık Yazan Cevap Gösterim Son ileti
Konu Klasör Ütopik ve Bilimsel Sosyalizm* spartakus 5 2229 24.09.2015- 20:45
Konu Klasör Marksizm, bilimsel ve ütopik sosyalizm denizcan 47 10864 01.02.2016- 19:13
Konu Klasör Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm melnur 19 7967 29.08.2013- 23:25
Konu Klasör SF'de ''bilimsel sosyalizm bilimi üzerine'' melnur 6 2192 01.07.2015- 16:55
Konu Klasör Sn.Veda'nın ''bilimsel sosyalizm'' anlayışı... melnur 33 6996 04.08.2017- 20:54

Etiketler   Bilimsel,   ütopik,   sosyalizm


Forum Yazılımı:   php Kolay Forum (phpKF)  ©  2007 - 2014   phpKF EkibiForum Mobil RSS