Ana Sayfa  |  Yardım  |  Üyeler  |  Giriş  |  Kayıt
 
OTURUYORSAN KALK; AYAKTAYSAN YÜRÜ; YÜRÜYORSAN KOŞ!
Yurt ve dünya sorunlarına soldan bakan dostlar HOŞGELDİNİZ .Foruma etkin katılım yapabilmeniz için KAYIT olmalısınız.
Forum Ana Sayfası  »  Marksizm ve sosyalizm üzerine teorik açıklama ve tartışmalar
 »  Sosyalizm ve devletin sönümlenmesi...

Yeni Başlık  Cevap Yaz
Toplam 2 Sayfa:   [1]   2   >   son» 
Sosyalizm ve devletin sönümlenmesi...           (gösterim sayısı: 2.692)
Yazan Konu içeriği

boşluk

melnur
[Gelenek]
Forum Yöneticisi

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 02.08.2013
İleti Sayısı: 6.436
Şehir: İstanbul
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Konu Tarihi: 29.10.2016- 19:54
Alıntı yaparak cevapla  


Tekrar edeceksek, sosyalizm siyasal devrimden sonra proleter diktatörlüğün kurulduğu ve komünizm dediğimiz devletsiz, sınıfsız ve sömürüsüz formasyona kadar sürecek olan toplumsal değişim-dönüşüm dönemidir. Bu tanımlama genel bir kabul halindedir; sadece   yüzer gezer diyebileceğimiz ve siyasi devrim perspektifinden uzakta olan bir kısım sol ve özellikle troçkistler dışında... Bu tanımda önemli olan sosyalizmin durağan ve değişmez bir formasyon olarak değerlendirilmemesi, yorumlanmamasıdır.

Sosyalizmi böyle yorumladığımızda açıkça devletli bir yapı olduğu gerçeği de ortaya çıkacaktır. Yani Marks'ın geçiş süreci ve komünizmin alt üst evreleri olarak ifade ettiği uzun bir süreci daha da sadeleştirerek sosyalizm ve komünizm olarak iki ana bölme olarak değerlendirmiş oluyoruz. Zaten Lenin'in genel ifadeleri de bu doğrultuya işaret etmektedir.

Soru şu; devlet nasıl sönümlenecektir? Siyasal devrimden sonra proleter diktatörlüğün kuruluşuyla birlikte devletin sönümlenmesi yolunda iradi bir çaba içine mi girilecektir? Başka bir tanımla, sadece, ''sınıfsal bir baskı mekanizması olan devlet sınıflar ortadan kalktığında gerçekten sönümlenmiş mi olacaktır? Devlet dediğimiz ve özünde bir baskı mekanizması olan devletin işlevi sadece bu mudur?

Lenin Devlet ve Devrim'de özellikle bu konu üzerinde duruyor ama yeterli mi?
Lenin'in Kautsky ile olan polemiği ve bu polemikte kullandığı ifadeler devletin sönümlenmesi için gereken çözümlemeleri bize yeterince verebiliyor mu?Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

tekelizmir
[tekelizmir]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 15.10.2014
İleti Sayısı: 67
Şehir: Gizli
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 30.10.2016- 01:58
Alıntı yaparak cevapla  


Sevgili ütadım .Diyalektik bu soruna yanıttır.
Emperyalim var olduğu sürece devlet,yok olmak şöyle dursun daha güçlü olmak zorundadır.
Emperyalizm Sovyet örneğinde olduğu gbi iki kez saldırmıştır.
Sosyalizm koşullarında devlet olmk zorundadır hemde çok işlevsel ve çok güçlü olmak koşuluyla.
Ancak emperyal saldırı önlemi olarak devlet günümüz teknolojik gelişimin bağlı   olarak akıllı makinelerin ve bilgisayar tekolojileri,robotların katkısıyla daha küçük insan kaynaklarıyla yeni bir biçim alabilir tamamen dışa dönük bir niteliğe evrilebilir,ve komunizm tek tek ülkelerde mümkün olabilir.
İrade bunun için sınırsızca kullanılabilir.


Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

melnur
[Gelenek]
Forum Yöneticisi

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 02.08.2013
İleti Sayısı: 6.436
Şehir: İstanbul
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 30.10.2016- 10:49
Alıntı yaparak cevapla  


Sn.tekelizmir;

Emperyalist hegemonya var olduğu sürece devlet varlığını koruyacaktır elbette. Ama burada değinilen konu tek veya birkaç ülkede komünizme ( sınıfsız, devletsiz ve sömürüsüz formasyona) ulaşılacak koşulların yaratılıp yaratılamayacağıdır. Bunun olamayacağı, tek bir ülkede komünizmin ekonomik altyapısı olan oluşturan üretim bolluğunun ortaya çıkartılabilmesi pek de mümkün görünmemektedir. İkinci konu ise devletin sönümlenmesini yaratan koşulların ne olduğuyla ilintilidir. Sanırım, sosyalizm ve devletin sönümlenmesi konusunda daha ayrıntılı açıklama ve sorgulamalara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu başlıkta bunu konuşabiliriz diye düşünüyorum.


Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

tekelizmir
[tekelizmir]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 15.10.2014
İleti Sayısı: 67
Şehir: Gizli
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 30.10.2016- 13:42
Alıntı yaparak cevapla  


Sevgili usttam;
Tek tek ülkelerde komünizmi olanaklı kılacak   faktörler neler olabilir diye düşündüğümde ,hemen aklıma birkaç şey geliyor.
A-Enerji(Eğer sınırsız ve ucuz enerji kaynakları,yada kaynağı bulunursa-sözgelimi gravitasyon enerjisi)
B-Bilgisayarlar(ki mevcut) güdümünde makinalar(robot ve CNCve benzeri teknolojiler)tarımdan sanayiye yayılırsa (ki yayılıyor).
C-Devet çok mükemmel teknolojilerle minimize edilebilirse ve anti emperyal güvenlik sağlanırsa (Akıllı savunmasistemleri,füzeler,uydularla,bilgisayarlarla,vb donanımlarla o yönde bir gidiş var)
D-Sosyalist devletlerde kaynakların ve iadenin tüm imkanlarıyla komünist ahlak tavan yaparsa emperyalizme rağmen komünizm mümkün olabilir.
Gidiş o yönde ve daha bu yolun çok başındayız.
Sevgili melnur maddi koşullar teorileri gözden geçirmeyi zorlar.
Yukarıda saydığım şeyler olasılığı olan ve olmakta olan şeyler.
Üretimi artırmanın koşulları vardır ve birçok üründede sınırsız potansiyelleri vardır tarımı bunun dışında tutuyorum.

Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

melnur
[Gelenek]
Forum Yöneticisi

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 02.08.2013
İleti Sayısı: 6.436
Şehir: İstanbul
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 30.10.2016- 17:56
Alıntı yaparak cevapla  


''...maddi koşullar teorileri gözden geçirmeyi zorlar.''

Sosyalizm ve devletin sönümlenmesi konusunu biraz konu dışı bırakarak bu ifade üzerine düşünmeye çalışalım, önemli çünkü!

Doğru mudur bu ifade?

Doğru sayılabilir; gerçekten de nesnel koşullar teorileri zorlayabilir; ama ayrıca teori konusuna nasıl bakıldığıyla ilgili olarak da yanlış da yorumlanabilir? Bu yüzden ''teori'', özellikle sosyalist teori denildiğinde ne anlamamız gerektiği konusu açılıma ve Marksizm Leninizm doğrultusunda değerlendirilmeye ihtiyaç gösterir.

Örnekse, siyasal devrimden sonraki geçiş sürecinde, yani sosyalizmde nelerin yapılması gerektiği komünizme referansla anlaşılabilirlik kazanır. Sınıfsızlık ideali her şeyden önce özel mülkiyetin bütünüyle kaldırılmasını şart koşar. Böyle bakıldığında nesnellik uygun düşsün veya düşmesin bu İLKE asla değiştirilemez, yok sayılamaz.

Gibi!


Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

tekelizmir
[tekelizmir]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 15.10.2014
İleti Sayısı: 67
Şehir: Gizli
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 30.10.2016- 20:30
Alıntı yaparak cevapla  


"Sınıfsızlık ideali her şeyden önce özel mülkiyetin bütünüyle kaldırılmasını şart koşar. Böyle bakıldığında nesnellik uygun düşsün veya düşmesin bu İLKE asla değiştirilemez"
Yukarıdaki grüşünüze tamamı ile katılıyorum.
Söz konusu olan emperyaliz koşullarında devletin sönümlenmesine dair...
"Özgürlük zorunlukların bilincinde olmak" derler.
Zorunluluk =emperyalizmin varlığı
Amaç= Sınıfsızlık.
Tam bir paradoks
Çözüm?


Burada seçenekler son derece sınırlıdır.

A-Devleti söndüreceğiz-Yanlış
B-Emperyalizmle savaş-toplu intihar-Yanlış
C-Emperyalizmeteslim olmak-sosyalizmden vaz geçmek-Yanlış
D-Güvenliği otomatikleştirip komünizm yoluna devam etmek(Minimize edilmiş bir devletle)=Tek doğru.

Bu durumda devletin sönümlenmesi tüm dünyanın sosyalist olduğunda geçerlidir diye sönümlenme teorisine bir dip not eklemek kalır.
Geleceğe dönük zihinsel faliyet yararlıdır.


__________________

Bu ileti en son tekelizmir tarafından 30.10.2016- 20:34 tarihinde, toplamda 1 kez değiştirilmiştir.

Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

melnur
[Gelenek]
Forum Yöneticisi

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 02.08.2013
İleti Sayısı: 6.436
Şehir: İstanbul
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 30.10.2016- 21:11
Alıntı yaparak cevapla  


Şöyle sürdürülebilir sanıyorum; anarşistlerin savunduklarının tersine devlet konusu sosyalizmde ( geçiş sürecinde) komünizme varışın merkezi bir aracıdır. Sadece ''sınıfsal bir baskı aracı'' değldir. K.Marks anarşistlere karşı, Lenin Kautsky'e karşı polemik yaparken konunun sadece bu yanına ağırlık vermiştir. Oysa devlet (PD) proletaryanın ihtiyacı oranında hep varolacaktır. O zaman soruyu şöyle ortaya koyabiliriz? Proletaryanın PD'ye ne kadar süre ihtiyacı olacak?

1- Özel mülkiyet bütünüyle kamulaştırılabildiği anda...

2- Köy ve kent arasındaki çelişki bütünüyle ortadan kalktıktan sonra...

3- Yöneten ve yönetilen arasındaki çelişki de ortadan kalktıktan sonra...

Proleter diktatörlüğe bu yüzden ihtiyaç vardır. Kapitalizm siyasi iktidar ele geçirildikten sonra kendiliğinden gelişebilen bir sistemdir. Ama sosyalizm için aynı şey söylenemez. Sosyalizmin gerçekleşebilmesi ve komünizme doğru yürüyüşün sürdürülebilmesi için bilinçli ve örgütlü bir çabaya ihtiyaç vardır. Bu çabanın bir yanında siyasi devrimi gerçekleştirmiş öncü parti ( Komünist parti), bir diğer yanında da devlet ( proleter diktatörlük) vardır. Bu süreç proletaryanın sürece aktif katılımını da sağlayarak toplumsal dönüşümleri gerçekleştirmelidir. Bu yüzden sosyalizmde proleter diktatörlük yaşamsal bir mekanizmadır ve hiçbir şekilde ortadan kaldırılması öncelikli amaç değildir; olamaz.


Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

tekelizmir
[tekelizmir]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 15.10.2014
İleti Sayısı: 67
Şehir: Gizli
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 30.10.2016- 21:33
Alıntı yaparak cevapla  Şöyle sürdürülebilir sanıyorum; anarşistlerin savunduklarının tersine devlet konusu sosyalizmde ( geçiş sürecinde) komünizme varışın merkezi bir aracıdır. Sadece ''sınıfsal bir baskı aracı'' değldir. K.Marks anarşistlere karşı, Lenin Kautsky'e karşı polemik yaparken konunun sadece bu yanına ağırlık vermiştir. Oysa devlet (PD) proletaryanın ihtiyacı oranında hep varolacaktır. O zaman soruyu şöyle ortaya koyabiliriz? Proletaryanın PD'ye ne kadar süre ihtiyacı olacak?

1- Özel mülkiyet bütünüyle kamulaştırılabildiği anda...

2- Köy ve kent arasındaki çelişki bütünüyle ortadan kalktıktan sonra...

3- Yöneten ve yönetilen arasındaki çelişki de ortadan kalktıktan sonra...devlet konusu sosyalizmde ( geçiş sürecinde) komünizme varışın merkezi bir aracıdır.
Bu yazınızın altına imzamı atıyorum...

Bunu bence ilk gören Stalindi...


Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

hakkı
[vatanız]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 08.08.2014
İleti Sayısı: 1.232
Şehir: İzmir
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 31.10.2016- 18:50
Alıntı yaparak cevapla  


Bu konuda en aydınlatıcı teori Engelsin yazdığı -Anti Duhring- kitabıdır. Bütün sosyalist sistemin nerde yanlış yaptığını anlatan önemli yapıttır.

Yeni Başlık  Cevap Yaz
Toplam 2 Sayfa:   [1]   2   >   son» Forum Ana Sayfası  »  Marksizm ve sosyalizm üzerine teorik açıklama ve tartışmalar
 »  Sosyalizm ve devletin sönümlenmesi...

Forum Ana Sayfası

 Bu konuyu 1 kişi görüntülüyor:  1 Misafir, 0 Üye
 Bu konuyu görüntüleyen üye yok.

Benzer konular
Başlık Yazan Cevap Gösterim Son ileti
Konu Klasör Devletin sönümlenmesi melnur 1 2264 18.08.2013- 21:49
Konu Klasör SF'de devletin sönümlenmesi ve PD. melnur 6 787 15.01.2018- 13:34
Konu Klasör "Devletin İcazet verdiği SİP..." melnur 10 5292 29.10.2017- 20:46
Konu Klasör SF'de ''Devletin içinden devrim'' (miş)... melnur 5 1206 18.07.2017- 23:08
Konu Klasör Laik devletin imam-hatip liseleri evrim 2 1898 23.01.2015- 20:20

Etiketler   Sosyalizm,   devletin,   sönümlenmesi.


Benzer konular
Başlık Yazan Cevap Gösterim Son ileti
Konu Klasör Devletin sönümlenmesi melnur 1 2264 18.08.2013- 21:49
Konu Klasör SF'de devletin sönümlenmesi ve PD. melnur 6 787 15.01.2018- 13:34
Konu Klasör "Devletin İcazet verdiği SİP..." melnur 10 5292 29.10.2017- 20:46
Konu Klasör SF'de ''Devletin içinden devrim'' (miş)... melnur 5 1206 18.07.2017- 23:08
Konu Klasör Laik devletin imam-hatip liseleri evrim 2 1898 23.01.2015- 20:20

Etiketler   Sosyalizm,   devletin,   sönümlenmesi.


Forum Yazılımı:   php Kolay Forum (phpKF)  ©  2007 - 2014   phpKF EkibiForum Mobil RSS