Menü Üye Giriş

Şifre Sıfırla · Kayıt Ol

 unlarına solYurt ve dünya sordan bakan dostlar Hoşgeldiniz . Foruma etkin katılım yapabilmeniz içi  »
 Siyasi Gündem ve siyasi tartışmalar
11.04.2018- 08:45

Dört Büyük Demokratik Kitle Örgütü, Ortak 1 Mayıs Programını Açıkladı

Resim Ekleme

DİSK-KESK-TMMOB-TTB’nin ortak 1 Mayıs 2018 programı DİSK Genel Merkezindeki bir basın toplantısı ile duyuruldu.

Açıklamayı DİSK Genel Başkanı Kani Beko okudu. Açıklamada, bu yıl 1 Mayıs meydanlarında işçiler, kamu çalışanları, mimar-mühendis-şehir plancıları, hekimler, emekliler, işsizler; kadın erkek, genç, yaşlı, çocuk milyonların   buluşacağı ifade edildi.

Açıklamaya DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel Başkanları Mehmet Bozgeyik ve Aysun Gezen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TTB Merkez Konsey Başkanı Raşit Tükel, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, DİSK Yönetim Kurulu üyesi Kanber Saygılı, DİSK üyesi sendikaların genel başkanları, genel merkez ve şube yönetim kurulu üyeleri, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partilerden temsilciler katıldı.  

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun okuduğu ortak açıklamanın tam metni şöyle:

GÜZEL GÜNLER İÇİN 1 MAYIS’A!

1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma gününü Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarla kutlamak için hazırlıklara başladığımızı duyurmak amacıyla bugün bir aradayız.

Bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenler, emeğiyle bu ülkeyi var edenler 1 Mayıs’ta buluşuyor.

Her sene olduğu gibi bu sene de, emeğin taleplerini, demokrasiye, barışa ve özgürlüğe olan özlemimizi, başta Taksim olmak üzere 1 Mayıs meydanlarında haykırmak istediğimizi başta İçişleri Bakanı olmak üzere ilgili makamlara ilettik.

1 Mayıs 1977’de kaybettiğimiz arkadaşlarımızı anmak, 2010-2011 ve 2012 yılında yüzbinlerin buluştuğu Taksim Meydanının 1 Mayıs Meydanı olduğunu haykırmak, emeğin taleplerini kentin en merkezi meydanında görünür hale getirmek istediğimizi İstanbul Valisine ifade ettik.

1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamanın, 1 Mayıs’ta işçileri, emekçileri Taksim’e çağırmanın suç olmadığını, aksine 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma gününün kutlanmaması için iktidar tarafından uygulanan şiddetin ve baskının hukuk dışı olduğuna dair 3’ü uluslararası 7’si ulusal toplamda 10 yargı kararı bulunuyor.

Ülkemiz gerçekten bir hukuk devleti olsaydı bu yargı kararlarının üzerine tartışılacak bir konu kalmazdı. Ancak ülkemizde bütün diğer haklar gibi 1 Mayıs kutlamaları da yargının güvencesinde değil. Nitekim 1 Mayıs’ta Taksim’de olma isteğimiz karşısında aldığımız olumsuz yanıt, bu durumu bir kez daha tescilledi.

Bir yanda yargı kararlarıyla tescillenmiş olan haklarını kullanmak isteyen işçiler-emekçiler; diğer yanda hukuk tanımazlığı alışkanlık haline getirenler… Büyük usta Ruhi Su’nun dizelerinde ifade edildiği gibi: “Sabahın bir sahibi var, sorarlar bir gün sorarlar”

Evet; sabahın bir sahibi var ve biz DİSK-KESK-TMMOB ve TTB olarak, tüm dostlarımızla beraber sabahın sahibinin kimler olduğunu bu sene başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarla ifade etmek istiyoruz.

Türkiye’nin dört bir yanındaki 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Gününü emeğin görkemli buluşmaları olarak örgütlemek kararlılığındayız.

Bu ülkenin emeğiyle yaşayan çoğunluğu, ülkenin yok sayılmak istenen gerçek sahipleri 1 Mayıs meydanlarında buluşacak. 1 Mayıs meydanlarında işçiler, kamu çalışanları, mimar-mühendis-şehir plancıları, hekimler, emekliler, işsizler; kadın erkek, genç yaşlı çocuk milyonlar buluşacak! Ve bu görkemli buluşmaları gerçekleştirmek için, başta İstanbul Maltepe’de olmak üzere, Türkiye’nin dört bir yanında 1 Mayıs’ı DİSK-KESK-TMMOB-TTB olarak, tüm dostlarımızla kol kola, omuz omuza, örgütleyeceğimizi burada ifade etmek isteriz.

Açlık/yoksulluk sınırının altında ücretlere mahkum edilenler, “geçinemiyoruz” diyenler, işsizler 1 Mayıs meydanlarında buluşacak.

Çalışırken ölmek, sakat kalmak, tükenmek istemeyenler, yaşamı savunanlar 1 Mayıs meydanlarında buluşacak.

Bize dayatılan bu vahşi sermaye düzenine karşı işini, ekmeğini, şekerini, deresini, ormanını, tarlasını, ülkesini ve geleceğini savunanlar 1 Mayıs meydanlarında buluşacak.

“Bu daha başlangıç” diyenler, “hayır” diyenler, “barış” diyenler, “adalet” diyenler 1 Mayıs meydanlarında buluşacak.

Emek, barış, demokrasi, eşitlik, özgürlük, laiklik ve halkların kardeşliği 1 Mayıs meydanlarında buluşacak.

Emeğini, yaşamını, doğasını, aklını, bedenini ve memleketi; sermayenin ve tek adam rejiminin kuşatmasına karşı savunanlar 1 Mayıs meydanlarında buluşacak.

Savaşa hayır barış hemen şimdi diyenler meydanlarda olacak,

Milyonlar OHAL ile dayatılan yeni rejimin karanlığına teslim olmayacağını 1 Mayıs meydanlarından görkemli bir biçimde ilan edecek.

Bu ülke için çalışan, emek veren ama en temel hakları yok sayılan milyonlar, yurttaş olduklarını hatırlatmak için, “Cumhur”un kim olduğunu göstermek için, birlik-mücadele ve dayanışma için buluşacak.

Milyonlar bir arada kazanacağımız rengarenk, güneşli güzel günlerin, emek ile kuracağımız geleceğin resmini çizmek için 1 Mayıs meydanlarında buluşacak!

Biz dört emek ve meslek örgütü olarak sadece üyelerimizi ve bizlerle beraber 1 Mayıs alanlarında olacağını ifade eden onlarca dost kurumu değil, bu ülkede emeğiyle geçinen ve yok sayılmak istenen herkesi, 1 Mayıs 2018 için ilan ettiğimiz emeğin demokrasi seferberliğine güç vermeye çağırıyoruz.

Emeğimiz, ülkemiz, geleceğimiz için 1 Mayıs’a!

Eşitlik, özgürlük, kardeşlik, barış, laiklik ve demokrasi için 1 Mayıs’a!

Güzel günler için 1 Mayıs’a!

Yaşasın 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü!


http://www.toplumsol.org/index.php/dort-buyuk-demokratik-kitle-orgutu-ortak-1-mayis-programini-acikladi/

melnur  |  Cvp:
Cevap: 1
12.04.2018- 05:20

Doğru bir karar. Geçen yıllardaki gibi gereksiz bir Taksim ısrarı yarardan çok zarar getiriyor. 1 Mayıs eninde sonunda Taksim'de kutlanacaktır. Taksim alanı 1 Mayıs alanına yakışır bir biçimde düzenlenecektir de...Ama bunun yolu, İstanbul'da 1 Mayıs'ı yaşanmaz hale getiren bir eylemsellik içinde bulunmaktan geçmiyor. Heyecanlarına gem vuramayan gençlerin Taksim ısrarı anlaşılabilir belki ama, hiç kimsenin de 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen kitle ve partilerin bu hakkının önüne geçme ve dolaylı yoldan da olsa engelleme hakkı olmamalı. Ayrıca kutlamanın Taksim dışındaki alanlarda yapılıyor olması Taksim ısrarının sönümlendiği anlamına da gelmemeli. Taksim'in sol için ne kadar önemli olduğu tartışılamaz bile, orada bir tarih yatıyor. Başka başka yolları vardır, bulunur ve kitlelerin bu günü coşkuyla kutlayabilmesinin önü açılır.
Partilerimizin nerede ve nasıl kutlayacağı da belli olduğunda bu konu tekrar ele alınabilir.

Şimdilik, ''yaşasın 1 Mayıs'' diyerek bitirelim.

melnur  |  Cvp:
Cevap: 2
13.04.2018- 08:25

''Bu yılki 1 Mayıs’ın şiarı en başta “kahrolsun Amerikan emperyalizmi” ve “korkmuyoruz” olmalıdır, başka hiçbir şey değil. Bu noktada laf kalabalığı yapanlar, lafı döndürüp dolaştıranlar, bir türlü bu sloganı atamayanlar bir nebze onurları kalmışsa emekçilerin ve devrimci gençlerin önüne çıkmasınlar.

1 Mayıs mitingleri düzenleme girişiminde bulunan veya katılım çağrısı yapan konfederasyonlar, sendikalar, meslek örgütleri, sol ve sosyalist partiler ve diğerleri… hepsi çağrı metinlerini gözden geçirmeliler.

Eğer bu metinlerin en başında “Kahrolsun Amerikan emperyalizmi” yazmıyorsa, Suriye halkına ve meşru yönetimine yönelik komplolar ve saldırılar net olarak lanetlenmiyorsa, o 1 Mayıs emekçilerin ve mazlum halkların 1 Mayıs’ı olamaz. Kimse öyle bir “sözde 1 Mayıs”a katılma gafletine düşmesin.

***

Bin kere, on bin kere, yüz bin kere: Kahrolsun Amerikan emperyalizmi!''

http://www.abcgazetesi.com/kahrolsun-amerikan-emperyalizmi-8434yy.htm

Tam Sürüme Geç »