Ana Sayfa  |  Yardım  |  Üyeler  |  Giriş  |  Kayıt
 
OTURUYORSAN KALK; AYAKTAYSAN YÜRÜ; YÜRÜYORSAN KOŞ!
Yurt ve dünya sorunlarına soldan bakan dostlar HOŞGELDİNİZ .Foruma etkin katılım yapabilmeniz için KAYIT olmalısınız.
Forum Ana Sayfası  »  Sözde sol-sosyalist forumlar...
 »  Ulusalcı sol, enternasyonalist sol

Yeni Başlık  Cevap Yaz
Toplam 11 Sayfa:   «ilk   <   5   6   7   [8]   9   10   11   >   son» 
Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

tekyoldevrim
[....]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 17.12.2013
İleti Sayısı: 212
Şehir: Gizli
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 18.04.2015- 10:24
Alıntı yaparak cevapla  


Burada yazdıklarım nesnellikten uzak uydurmalar değil. Tek ülkede sosyalizm kuruculuğunun yenilgisinden çıkan notlar da sayılabilir. Sosyalizm yöneten yönetilen ilişkisine karşı bir tepkidir. Sömürü ve ezilmişliğin nedenlerinden biri olan ve insanın yarılmasına yol açan yöneten yönetilen ilişkisine son vermektir. Yaşanan ise bunun tam tersidir. Sosyalizm adına yapılan uygulama tam bir jakobenizmin hakim olduğu ve yönetici yönetilen ilişkisinin kapitalizmden çok daha fazla genişliğe yayıldığı bir uygulamadır. Bunun pek çok gerekçesi ileri sürülebilmekle birlikte uygulamanın sonucunun yanlışlığını ortadan kaldırmaz. Tek ülkede devrim emperyalizm koşullarında gerçekleştiği sürece bu sonuçtan kurtulabilmek de olanaklı değildir. Yöneten yönetilen ilişkisinin ortadan kaldırabilmek amacıyla gerçekleştirilen bir mücadele sonucunun yöneten yönetilen ilişkisinin çok daha geniş ve kapsamlı bir uygulamaya dönüşmesi ortada bir yanlış olduğundan başka bir şey göstermez. Bu sorunun ortadan kaldırılabilmesi devrimin dünya boyutlarında gerçekleşebilmesine bağlıdır. Enternasyonal örgütlenmelere duyulan ihtiyaç da bu nedenledir. Enternasyonal dünya devriminin tek bir ülkedeki devrimden çok daha zorlu ve zaman alıcı olduğu gerçeği, bu süre içinde işçi sınıfının kendi zihinsel devriminin gerçekleştirebilmesinin de önünü açacaktır. Ekonomi alanında yaygın örgütlenme, demokrasiyi içselleştirmek dünya devrimi koşullarında kendini başkalarına ihtiyaç duymadan da yönetme yeteneğini kazanabilmesine yol açacaktır. Tek ülkedeki sosyalist kuruculuk ise emperyalizmin dünya egemenliği nedeniyle demokratik uygulamaları değil jakoben tarzı baskıcılığı dayatacaktır. Çıkılan yol ne kadar iyi niyetli olursa olsun yöneten yönetilen ilişkisinin baskıcı bir nitelik kazanmasının önüne geçememektedir. Sonuç ise hüsrandan başka bir şey olmamaktadır.

Bu yolun yanlışlığından söz ediyorum. Bu yol insanı sosyalizme götürmez. Geçmişte götürmediği de görüldü. Emperyalizmle başetmenin yolu emperyalist hegemonyaya karşı proleter enternasyonali kurup yaygınlaştırmak ve etkin hale getirmektir. Emperyalist egemenliği yeryüzünden uzaklaştırmanın başkada bir yolu bulunmamaktadır. Tek bir ülkenin örgütlü proleteryasının böyle bir olanağı yoktur. Pek çok ülkenin örgütlü proleteryası ise bunu başarabilir. Değer ötesi topluma ulaşabilmenin yolu bu içiçelik gösteren süreçlerin birlikteliği ile sağlanabilir.


Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

munzur
[....]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 19.12.2013
İleti Sayısı: 1.088
Şehir: Gizli
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 18.04.2015- 12:16
Alıntı yaparak cevapla  


Komünist toplumda gerçekleşebilecekleri sosyalist toplumdan beklemeniz hata değil mi? Yöneten yönetilen ilişkisin son bulması için kapitalizmden komünizme bir geçiş toplumuna ihtiyaç duyulur bu toplumda çelişkiler devam eder. Bu çelişkileri görüp toplumsal sistemi başarısız olmakla itham etmek sosyalizmin savunduğu ideolojiye de aykırı. Yazdıklarınızın Marks'a dayandırmaya çalışıyorsunuz ama yanılıyorsunuz, Marks'ta kapitalizmle komünizmin birarada olduğu bir toplumsal geçiş süreci vardır ve sovyetlerde yaşanan da odur.

Sovyetlerin yıkılmasını örnek gösterip dünya devrimi gibi bir hayali dayatmanız da mantıklı değil. Hiç olmazsa sosyalizm tek ülkede yürürlüğe konulabildi, dünya devrimi konusunda bir işaret bile ortada yok. Siz yıkılmış olmasına rağmen uygulamaya konulabilmiş bir süreci reddediyor, ortaya koyulması imkansız olan bir süreci ise kurtuluş teorisi olarak savunuyorsunuz. Kendi içinizde bile tutarsızlık yaşıyorsunuz.


Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

tekyoldevrim
[....]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 17.12.2013
İleti Sayısı: 212
Şehir: Gizli
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 18.04.2015- 15:00
Alıntı yaparak cevapla  


 Alıntı Çizelgesi: munzur yazmış

Komünist toplumda gerçekleşebilecekleri sosyalist toplumdan beklemeniz hata değil mi? Yöneten yönetilen ilişkisin son bulması için kapitalizmden komünizme bir geçiş toplumuna ihtiyaç duyulur bu toplumda çelişkiler devam eder. Bu çelişkileri görüp toplumsal sistemi başarısız olmakla itham etmek sosyalizmin savunduğu ideolojiye de aykırı. Yazdıklarınızın Marks'a dayandırmaya çalışıyorsunuz ama yanılıyorsunuz, Marks'ta kapitalizmle komünizmin birarada olduğu bir toplumsal geçiş süreci vardır ve sovyetlerde yaşanan da odur.

Sovyetlerin yıkılmasını örnek gösterip dünya devrimi gibi bir hayali dayatmanız da mantıklı değil. Hiç olmazsa sosyalizm tek ülkede yürürlüğe konulabildi, dünya devrimi konusunda bir işaret bile ortada yok. Siz yıkılmış olmasına rağmen uygulamaya konulabilmiş bir süreci reddediyor, ortaya koyulması imkansız olan bir süreci ise kurtuluş teorisi olarak savunuyorsunuz. Kendi içinizde bile tutarsızlık yaşıyorsunuz.
Marks'ın öngördüğü kapitalizmden komünizme geçiş süreci ile Sovyetlerde yaşanan ve adına sosyalizm denilen süreç arasında hiç bir benzerlik bulunmamaktadır. Kapitalizmden komünizme geçiş sürecinde kapitalizmin yarattığı insana aykırı faaliyetler devlet başta olmak üzere sönümlenecekken, uygulamada tam tersi gerçekleşmiş, devlet büyümüş, yöneten yönetilen ilişkisi daha da yaygınlık kazanmış, devlet mülkiyeti ise kalıcılık kazanmıştır. Ne kadar iyi niyetlerle yola çıkılmış olursa olsun sistemin getirdiği daralma amaçlanan tam tersini uygulamada geçerli kılmıştır. Tek ülkede sosyalizm uygulamasının emperyalist egemenlik altında varacağı sonuç budur. Yaşananlar çözümün bu olmadığını ve olamayacağının kanıtı olmalı, tek ülkedeki sosyalizm deneyimlerinin emperyalist kuşatma kırılmadan başarıya ulaşmayacağının kanıtı sayılmalıdır. Nesnellik denilen şey de bu. Buradan yola çıkıldığında yapılması gerekenin ne olduğu da ortaya çıkacaktır. Enternasyonal dünya devriminin tek ülkedeki devrime göre daha sonuç alıcı ve avantajlı olduğu önyargısız bakıldığında görülecektir.

Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

bedrettin
[.....]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 30.08.2013
İleti Sayısı: 923
Şehir: Trabzon
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 18.04.2015- 17:45
Alıntı yaparak cevapla  


Marks'ın öngördüğü kapitalizmden komünizme geçiş süreci ile Sovyetlerde yaşanan ve adına sosyalizm denilen süreç arasında hiç bir benzerlik bulunmamaktadır.

Hayal mi görüyor, hayal mi kuruyorsun? Dünyanın en geri ülkelerinden birinde siyasal devrim yapılmış, kısa süre içinde emperyalist saldırılar atlatılarak, içeride devrim düşmanlarına karşı mücadele verilerek, 2.paylaşım savaşında faşizmin yıkımına direnerek ve milyonlarca yurttaşını kaybetmesine rağmen kısa zaman diliminde dünyanın en büyük gücü olan bir ülkeden söz ediyorsun. Bütün bu olumsuz koşullara rağmen mülkiyetin özel biçimine son vermek, eğitim ve sağlığı bütün yurttaşlarına parasız vermek, bilimde, teknolojide, sanat ve kültürde en ileri aşamaya geçmek sana göre hiç bir şey ise, sosyalizm konusunda ezberden konuşuyorsun demektir. Benim anlamadığım, sizdeki bu devrim korkusunun nereden ileri geldiği? Kapitalizm altında, burjuva devletin gölgesinde demokrasi ve ekonomik mücadele sana göre işçi sınıfına bilinç verecek, sosyalist bir ülkede proletarya diktatörlüğü altında işçi sınıfı sürgit bilinçsiz kalacak ve yönetenlerin ''jakoben'' baskısına maruz kalacak! Bir de mahlasını tekyoldevrim almışsın. İroni mi yapıyorsun? Enternasyonal dünya devrimi ulus devletlerde siyasal iktidar hedefinden uzaklaşmışsa gerçeklik kazanır mı sanıyorsun? Tek ülkede sosyalizm olmaz diyenler zaten tek ülkede sosyalist devrim olmaz demeye getiriyorlar. Sen bunun tipik örneğisin ve açıkça bunu savunuyorsun. Sovyetler Birliğine düşmanlık yaparak da bunu ortaya koyuyorsun.

http://www.solpaylasim.com/k4594-reel-sosyalizmler-kiymetlerini-bilelim-hatirlayalim.html

Bu linkteki yazıyı oku da, sosyalist ülkelerin değerini belki anlarsın.__________________

Bu ileti en son bedrettin tarafından 19.04.2015- 12:59 tarihinde, toplamda 2 kez değiştirilmiştir.

Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

solcu
[kemal]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 24.01.2014
İleti Sayısı: 1.793
Şehir: Ankara
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 19.04.2015- 13:37
Alıntı yaparak cevapla  


 Alıntı Çizelgesi: munzur yazmış

Komünist toplumda gerçekleşebilecekleri sosyalist toplumdan beklemeniz hata değil mi? Yöneten yönetilen ilişkisin son bulması için kapitalizmden komünizme bir geçiş toplumuna ihtiyaç duyulur bu toplumda çelişkiler devam eder. Bu çelişkileri görüp toplumsal sistemi başarısız olmakla itham etmek sosyalizmin savunduğu ideolojiye de aykırı. Yazdıklarınızın Marks'a dayandırmaya çalışıyorsunuz ama yanılıyorsunuz, Marks'ta kapitalizmle komünizmin birarada olduğu bir toplumsal geçiş süreci vardır ve sovyetlerde yaşanan da odur.

Sovyetlerin yıkılmasını örnek gösterip dünya devrimi gibi bir hayali dayatmanız da mantıklı değil. Hiç olmazsa sosyalizm tek ülkede yürürlüğe konulabildi, dünya devrimi konusunda bir işaret bile ortada yok. Siz yıkılmış olmasına rağmen uygulamaya konulabilmiş bir süreci reddediyor, ortaya koyulması imkansız olan bir süreci ise kurtuluş teorisi olarak savunuyorsunuz. Kendi içinizde bile tutarsızlık yaşıyorsunuz.
Bunların amaçları zaten bu, sosyalist mücadeleyi kapitalizm içinde demokratikleşme hamlesine çevirmek, sosyalizmin devrimci karakterini silip yok etmek. Olmayanı göstermekle, olabilecek olanı reddediyorlar ve sadece devrim kaçkınlığı değil, sınıf düşmanlığı da yapıyorlar. Açıkça sol düşmanlığı yapanlardan farkı, bunu sanki solcuymuş gibi yapmaları.

Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

tekyoldevrim
[....]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 17.12.2013
İleti Sayısı: 212
Şehir: Gizli
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 19.04.2015- 15:38
Alıntı yaparak cevapla  


 Alıntı Çizelgesi: solcu yazmış

 Alıntı Çizelgesi: munzur yazmış

Komünist toplumda gerçekleşebilecekleri sosyalist toplumdan beklemeniz hata değil mi? Yöneten yönetilen ilişkisin son bulması için kapitalizmden komünizme bir geçiş toplumuna ihtiyaç duyulur bu toplumda çelişkiler devam eder. Bu çelişkileri görüp toplumsal sistemi başarısız olmakla itham etmek sosyalizmin savunduğu ideolojiye de aykırı. Yazdıklarınızın Marks'a dayandırmaya çalışıyorsunuz ama yanılıyorsunuz, Marks'ta kapitalizmle komünizmin birarada olduğu bir toplumsal geçiş süreci vardır ve sovyetlerde yaşanan da odur.

Sovyetlerin yıkılmasını örnek gösterip dünya devrimi gibi bir hayali dayatmanız da mantıklı değil. Hiç olmazsa sosyalizm tek ülkede yürürlüğe konulabildi, dünya devrimi konusunda bir işaret bile ortada yok. Siz yıkılmış olmasına rağmen uygulamaya konulabilmiş bir süreci reddediyor, ortaya koyulması imkansız olan bir süreci ise kurtuluş teorisi olarak savunuyorsunuz. Kendi içinizde bile tutarsızlık yaşıyorsunuz.
Bunların amaçları zaten bu, sosyalist mücadeleyi kapitalizm içinde demokratikleşme hamlesine çevirmek, sosyalizmin devrimci karakterini silip yok etmek. Olmayanı göstermekle, olabilecek olanı reddediyorlar ve sadece devrim kaçkınlığı değil, sınıf düşmanlığı da yapıyorlar. Açıkça sol düşmanlığı yapanlardan farkı, bunu sanki solcuymuş gibi yapmaları.Mutlaka ortodoks marksizmi mi savunmak lazım? Ortodoks marksizm dışındaki her tür marksizm yorumu devrim düşmanlığı olarak mı yaftalayacaksınız? Yeteri kadar anlattığımı düşünüyorum, adı geçiş süreci de olsa yöneten yönetilen ilikisini azaltmanız lazım, büyütmeniz değil. Devleti sönümlendirmeye çalışmak yerine büyütürseniz yöneten yönetilen ilişkisini de yaygınlaştırırsınız, bu sosyalizm değildir. Sovyetlerdeki sistemi sosyalizm olarak savunursanız sosyalizmi bir ucube haline getirmiş olursunuz. Tek ülkedeki siyasal devrim, emperyalist kuşatma altında toplumsal devrim denilen süreci de işletemez. Melez bir sistem meydana getirmiş olursunuz, melez bir toplum yaratırsınız. Bu sistemle sosyalizme yürüyüş de yapılamaz.

Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

munzur
[....]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 19.12.2013
İleti Sayısı: 1.088
Şehir: Gizli
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 19.04.2015- 17:01
Alıntı yaparak cevapla  


 Alıntı Çizelgesi: tekyoldevrim yazmış

 Alıntı Çizelgesi: solcu yazmış

 Alıntı Çizelgesi: munzur yazmış

Komünist toplumda gerçekleşebilecekleri sosyalist toplumdan beklemeniz hata değil mi? Yöneten yönetilen ilişkisin son bulması için kapitalizmden komünizme bir geçiş toplumuna ihtiyaç duyulur bu toplumda çelişkiler devam eder. Bu çelişkileri görüp toplumsal sistemi başarısız olmakla itham etmek sosyalizmin savunduğu ideolojiye de aykırı. Yazdıklarınızın Marks'a dayandırmaya çalışıyorsunuz ama yanılıyorsunuz, Marks'ta kapitalizmle komünizmin birarada olduğu bir toplumsal geçiş süreci vardır ve sovyetlerde yaşanan da odur.

Sovyetlerin yıkılmasını örnek gösterip dünya devrimi gibi bir hayali dayatmanız da mantıklı değil. Hiç olmazsa sosyalizm tek ülkede yürürlüğe konulabildi, dünya devrimi konusunda bir işaret bile ortada yok. Siz yıkılmış olmasına rağmen uygulamaya konulabilmiş bir süreci reddediyor, ortaya koyulması imkansız olan bir süreci ise kurtuluş teorisi olarak savunuyorsunuz. Kendi içinizde bile tutarsızlık yaşıyorsunuz.
Bunların amaçları zaten bu, sosyalist mücadeleyi kapitalizm içinde demokratikleşme hamlesine çevirmek, sosyalizmin devrimci karakterini silip yok etmek. Olmayanı göstermekle, olabilecek olanı reddediyorlar ve sadece devrim kaçkınlığı değil, sınıf düşmanlığı da yapıyorlar. Açıkça sol düşmanlığı yapanlardan farkı, bunu sanki solcuymuş gibi yapmaları.Mutlaka ortodoks marksizmi mi savunmak lazım? Ortodoks marksizm dışındaki her tür marksizm yorumu devrim düşmanlığı olarak mı yaftalayacaksınız? Yeteri kadar anlattığımı düşünüyorum, adı geçiş süreci de olsa yöneten yönetilen ilikisini azaltmanız lazım, büyütmeniz değil. Devleti sönümlendirmeye çalışmak yerine büyütürseniz yöneten yönetilen ilişkisini de yaygınlaştırırsınız, bu sosyalizm değildir. Sovyetlerdeki sistemi sosyalizm olarak savunursanız sosyalizmi bir ucube haline getirmiş olursunuz. Tek ülkedeki siyasal devrim, emperyalist kuşatma altında toplumsal devrim denilen süreci de işletemez. Melez bir sistem meydana getirmiş olursunuz, melez bir toplum yaratırsınız. Bu sistemle sosyalizme yürüyüş de yapılamaz.Olması ihtimal dışı olan enternasyonal dünya devrimi ile mi sosyalizme varacaksınız? Sosyalist devrimi reddederek burjuvazinin iktidarını proleteryanın iktidarına tercih ettiğiniz anlaşılıyor. Bunun anlamı nedir biliyor musunuz, burjuvazinin iktidar olduğu bir ülkeyi proleteryanın iktidar olacağı bir ülkeye tercih ediyorsunuz demektir.

Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

bedrettin
[.....]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 30.08.2013
İleti Sayısı: 923
Şehir: Trabzon
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 19.04.2015- 22:55
Alıntı yaparak cevapla  


 Alıntı Çizelgesi: tekyoldevrim yazmış

 Alıntı Çizelgesi: solcu yazmış

 Alıntı Çizelgesi: munzur yazmış

Komünist toplumda gerçekleşebilecekleri sosyalist toplumdan beklemeniz hata değil mi? Yöneten yönetilen ilişkisin son bulması için kapitalizmden komünizme bir geçiş toplumuna ihtiyaç duyulur bu toplumda çelişkiler devam eder. Bu çelişkileri görüp toplumsal sistemi başarısız olmakla itham etmek sosyalizmin savunduğu ideolojiye de aykırı. Yazdıklarınızın Marks'a dayandırmaya çalışıyorsunuz ama yanılıyorsunuz, Marks'ta kapitalizmle komünizmin birarada olduğu bir toplumsal geçiş süreci vardır ve sovyetlerde yaşanan da odur.

Sovyetlerin yıkılmasını örnek gösterip dünya devrimi gibi bir hayali dayatmanız da mantıklı değil. Hiç olmazsa sosyalizm tek ülkede yürürlüğe konulabildi, dünya devrimi konusunda bir işaret bile ortada yok. Siz yıkılmış olmasına rağmen uygulamaya konulabilmiş bir süreci reddediyor, ortaya koyulması imkansız olan bir süreci ise kurtuluş teorisi olarak savunuyorsunuz. Kendi içinizde bile tutarsızlık yaşıyorsunuz.
Bunların amaçları zaten bu, sosyalist mücadeleyi kapitalizm içinde demokratikleşme hamlesine çevirmek, sosyalizmin devrimci karakterini silip yok etmek. Olmayanı göstermekle, olabilecek olanı reddediyorlar ve sadece devrim kaçkınlığı değil, sınıf düşmanlığı da yapıyorlar. Açıkça sol düşmanlığı yapanlardan farkı, bunu sanki solcuymuş gibi yapmaları.Mutlaka ortodoks marksizmi mi savunmak lazım? Ortodoks marksizm dışındaki her tür marksizm yorumu devrim düşmanlığı olarak mı yaftalayacaksınız? Yeteri kadar anlattığımı düşünüyorum, adı geçiş süreci de olsa yöneten yönetilen ilikisini azaltmanız lazım, büyütmeniz değil. Devleti sönümlendirmeye çalışmak yerine büyütürseniz yöneten yönetilen ilişkisini de yaygınlaştırırsınız, bu sosyalizm değildir. Sovyetlerdeki sistemi sosyalizm olarak savunursanız sosyalizmi bir ucube haline getirmiş olursunuz. Tek ülkedeki siyasal devrim, emperyalist kuşatma altında toplumsal devrim denilen süreci de işletemez. Melez bir sistem meydana getirmiş olursunuz, melez bir toplum yaratırsınız. Bu sistemle sosyalizme yürüyüş de yapılamaz.Devrimi savunmayanlara devrim kaçkını demek yaftalamak değildir. Yazdıkların içinde bir tek devrim sözcüğü geçmiyor. Dünya devrimi demenin hiç mantığı yok. Burada neden olamayacağı anlatılmışken sen hiç bir söylenmemiş gibi davranıyorsun. Sovyetler Birliği için söylediklerin ise yenilir yutulur şeyler değil. Bunları yazana devrim kaçkını demek en hafif eleştiridir.


Yeni Başlık  Cevap Yaz
Toplam 11 Sayfa:   «ilk   <   5   6   7   [8]   9   10   11   >   son» Forum Ana Sayfası  »  Sözde sol-sosyalist forumlar...
 »  Ulusalcı sol, enternasyonalist sol

Forum Ana Sayfası

 Bu konuyu 1 kişi görüntülüyor:  1 Misafir, 0 Üye
 Bu konuyu görüntüleyen üye yok.

Benzer konular
Başlık Yazan Cevap Gösterim Son ileti
Konu Klasör Anti kapitalistler enternasyonalist mi? solcu 4 1691 02.10.2014- 12:05
Konu Klasör “...Ufukta ´Ulusalcı´ Sosyalizm!..” abbas 0 1588 13.05.2014- 12:40
Konu Klasör ulusalcı faşist ne demek? yura 7 2481 27.09.2018- 16:35
Konu Klasör Ulusalcı ve demokrat olmak ayhan 3 1133 17.08.2015- 19:23
Konu Klasör Bu yazı Kürtçü mü Ulusalcı mı? denizcan 3 1350 29.01.2016- 12:29

Etiketler   Ulusalcı,   sol,   enternasyonalist


Benzer konular
Başlık Yazan Cevap Gösterim Son ileti
Konu Klasör Anti kapitalistler enternasyonalist mi? solcu 4 1691 02.10.2014- 12:05
Konu Klasör “...Ufukta ´Ulusalcı´ Sosyalizm!..” abbas 0 1588 13.05.2014- 12:40
Konu Klasör ulusalcı faşist ne demek? yura 7 2481 27.09.2018- 16:35
Konu Klasör Ulusalcı ve demokrat olmak ayhan 3 1133 17.08.2015- 19:23
Konu Klasör Bu yazı Kürtçü mü Ulusalcı mı? denizcan 3 1350 29.01.2016- 12:29

Etiketler   Ulusalcı,   sol,   enternasyonalist


Forum Yazılımı:   php Kolay Forum (phpKF)  ©  2007 - 2014   phpKF EkibiForum Mobil RSS